Fornyer maskinparken for 4,7 mill

edit today

Yrkesfaga på Sotra vidaregåande skule kan gle seg over endeleg å kunna fornya utdaterte maskiner. Utdanningsdirektoratet gir 4,7 millionar til modernisering og fornying av teknologi- og industrifaget (TIF) ved skulen. – Vi har ein delvis utdatert verkstad, der prinsippet for manuelle maskiner har vore det same sidan krigen, seier faglæarar Frode Feie til Vestnytt.

Les også

Meny