Skiskytterdronningen Liv Grete Skjelbreid Poiree motiverte en fullsatt sal i Straume Teknologisenter tidligere i år. Foto: vnr.no.

Gikk du glipp av dette?

edit today

Strategisk næringsplan for 2013-2015, Ågotnesmessen, Sotra-satsing på OTD, HMS-konferanse, fagseminarer, medlemstreff – og mye, mye mer. VNR-kalenderen for 2013 er i ferd med å fylles opp. – 2012 har vært et travelt år, vi har aldri tidligere hatt et høyere aktivitetsnivå. Året vi går inn i vil også preges av et høyt aktivitetsnivå. VNR har vokst mye de siste årene og er blitt en stor organisasjon. Hovedfokuset i år blir på medlemsservicen, medlemmene skal ha utbytte av medlemskapet i Vest Næringsråd, sier VNR-leder Per C. Aarsand.

Hva mener du om VNR?

I slutten av januar vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse til medlemsbedriftene. Undersøkelsen skal kartlegge forbedringspunkter i medlemstilbudet og brukes som grunnlag når styret i Vest Næringsråd skal utarbeide en strategisk næringsplan for 2013-2015. Planen skal behandles på årsmøtet i mars. – Vi håper at så mange som mulig spanderer fem minutter på denne undersøkelsen. Vi vil kartlegge hva medlemmene ønsker å få ut av medlemskapet i VNR. Hva er bra, hva er mindre bra, hva vil de ha mer av og hvilke forslag har de til forbedring? Det er spørsmål som vi ønsker svar på før vi staker ut kursen videre, sier Aarsand. VNR har tidligere arrangert delegasjonsreiser til Kina og Houston. Ett av formålene med undersøkelsen er å måle interessen for slike «Sotra-delegasjoner». Det kan blant annet bli aktuelt å arrangere en delegasjonsreise til Kirkenes for å synliggjøre mulighetene i nordområdene. – Vi ønsker innspill fra medlemmene på om dette er interessant, sier Aarsand.

Ågotnesmessen og OTD

Den strategiske næringsplanen beskriver hvilke mål og tiltak som skal settes i gang, samt en handlingsplan for dette. Blant tiltakene er Ågotnesmessen, som fra og med i år vil bli arrangert av VNR. Den lokale messen ble etablert av SMB-bedriftene på Ågotnes for to år siden, som en protest mot at OTD (Offshore Technology Days) ble flyttet til Stavanger. Når OTD går av stabelen i Stavanger høsten 2013, stiller VNR med egen stand hvor medlemsbedrifter og næringslivet i regionen skal profileres under samme paraply.

Nye fagseminarer

En rekke fagseminarer er planlagt i 2013, under fanen: «Hvordan bli en bedre bedrift». Seminarene vil ta for seg temaer som omhandler alle sider ved driften av et foretak. Følg med i aktivitetskalenderen! – Åpningen av den nye flerbrukshallen i Straume Idrettspark vil bli ett av årets høydepunkter, med de enorme mulighetene hallen bringer for næringslivet i regionen, legger Aarsand til.

VNR-høydepunktene i 2012:

           

Les også

Meny