Har du planar om å starta for deg sjølv?

edit today
Grublar du på å starte eigen bedrift, eller sit ved kjøkkenbordet og allereie er igang? Vit at det fins eit fellesskap for slike som deg i Øygarden.

Gründerparken Vest held til i Straume Teknologisenter, og tel akkurat no 14 bedrifter med rundt 17 arbeidsplassar. Sidan starten i 2017 har cirka 40 bedrifter hatt kontor der.

Gründerparken er møteplass og kontorfellesskap for gründerar, oppstartsbedrifter og prosjekt som har vekstpotensial eller er innovative. I Gründerparken vil du inngå i eit miljø med andre gründerar og ein viktig del av konseptet er at leigetakarane deler kunnskap med kvarandre. Du vil få ta del i faglege og sosiale arrangement, samt moglegheit for rådgjeving og kontakt med eit nettverk av ulike ressurspersonar.


Som leigetakar i Gründerparken får ein tilgang på møterom, multifunksjonsskrivar, internett, fellesareal med kjøken og spisebord m.m.

Dette er oversikta over bedriftene og kontora i Gründerparken Vest Straume.
Hjelper kvarandre

– Det aller viktigaste med ein gründerpark er fellesskapet der ein deler kunnskap med andre som er eller har vore i same situasjon som deg sjølv. Slik hjelper ein kvarandre opp og fram, seier Kari-Anne Landro, dagleg leiar i Vest Næringsråd.

Det er Vest Næringsråd som har prosjektansvaret for gründerparken på vegne av Øygarden kommune.

– Ein så stor kommune som Øygarden bør legga til rette for oppstartsbedrifter, og det gjer dei med dette tilbodet. I år skal tiltaket evaluerast, og eg har stor tru på at tilbodet kan spissast og bli endå betre framover, seier Landro.

Ledige kontor

Per juni 2023 er det nokre ledige kontor i Gründerparken Vest, og Landro er klar til å ta imot interesserte. Det er også mogleg å få plass i gründerparken si avdelinga på Ågotnes.

– Ikkje nøl med å ta kontakt dersom du vil sjå på moglegheiten for å bli ein del av fellesskapet her. Vi har nokre ledige kontor no og til hausten, seier Kari-Anne Landro.

Gründerparken Vest samarbeider med Etablerersenteret om kurs og rådgjeving.

Ønsker du å leige kontor i Gründerparken Vest? Ta kontakt med:

Kari-Anne Landro
Epost: kari-anne@vnr.no
Tlf. 992 45 694

Vi legg til rette for deg som ønskjer å skapa arbeidsplassar, uansett om ønsket kjem fra ein heilt sprø innovativ idé, eller eit sterkt ønske om å starte for deg sjølv.

  • Rimelege kontor av ulik storleik, møterom og fellesareal
  • Kurs og seminarer med kompetanse- og finansieringsmiljøet
  • Møteplass for oppstartbedrifter i Øygarden

Les også

keyboard_arrow_up