Advokatene Torkel Tveit og Ellen A. Gooderham fra Steenstrup Stordrange.

Kan sjefen endre stillingen din?

edit today

Hva kan egentlig en arbeidsgiver pålegge en ansatt?

Mange bedrifter har vært gjennom krevende nedgangstider med reduksjon av antall ansatte og andre kostnadsreduksjoner. Slike prosesser medfører ofte at man må flytte på oppgaver og ansvar mellom de ansatte.

Onsdag 22. februar i Gründerparken gav advokatene Torkel Tveit og Ellen A. Gooderham fra Steenstrup Stordrange sine beste tips til VNR-medlemmer.

Se presentasjonen av seminaret her.

− Arbeidsavtalen er viktig

På seminaret gav de blant annet råd om utforming av arbeidsavtaler som gir større fleksibilitet.

− Stillingsinstruksen er et levende sidedokument, mens det er arbeidsavtalen setter rammene, sier Ellen A. Gooderham.

Arbeidsmiljøloven (Aml. § 14-6:) stiller krav til hva arbeidsavtalen som et minimum skal inneholde. Denne avtalen skal angi ”en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori”.

− Pass på teksten i arbeidsavtalen. Hvis det er viktig å sikre fleksibilitet, så må det stå i arbeidsavtalen. Ved tvilstilfeller er det ofte arbeidsgiver som er den tapende part, sier Torkel Tveit.

Se bilder fra seminaret under: 

 

Les også

Meny