Meir til Sotrasambandet

edit today

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å auka ramma til bygginga med 3,6 milliardar kroner. Dermed har Statens vegvesen fått det som dei ønska, til saman 23,1 milliardar kroner, og kan setja igang arbeidet. – Framlegget til statsbudsjett inneber at ein kan gå vidare i planlegginga av prosjektet og signera avtale med aktøren som har fått oppdraget med prosjektet, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

Les også

Meny