Ny leveranserekord

edit today

I desember ble det satt leveranserekord med hele 11,1 BCM (121,7 TWh) på én måned. Dette er den største mengden naturgass som noensinne har blitt transportert på én enkelt måned fra norsk sokkel til Europa. For rekordnoteringen i desember trekker direktør for systemdrift i Gassco Alfred Skår Hansen, frem tre innsatsfaktorer som har vært avgjørende. – Alle felt, rør og landanlegg har produsert høyt og stabilt over lang tid. Videre har transportsystemet totalt sett vært tilgjengelig og robust, og da særlig ved at Kollsnes prosessanlegg har gjennomført vellykket robustgjøring og kapasitetsøkning i høst, sier Hansen. Totalt for året transporterte Gassco 109,1 BCM naturgass til Europa i 2023. Til sammenligning tilsvarer energimengden omtrent ni ganger normal årlig vannkraftproduksjon.

Les også

keyboard_arrow_up