Økt sikringsnivå

edit today

Som følge av situasjonen knyttet til lekkasjene på gassrørledningen i Østersjøen, har Equinor økt sikringsnivå på alle landanlegg. Det foreligger ingen konkrete trusler mot anleggene, men dette gjøres som et føre-var tiltak, opplyser selskapet. Equinor følger situasjonen nøye og er i dialog med norske myndigheter.

Les også

Meny