FULLT HUS: 50 deltakere fikk med seg havbruksseminaret hos Sekkingstad torsdag 25. april.

Se bildene fra bedriftsbesøket hos Sekkingstad

edit today
Torsdag 25. april fikk familiebedriften på Skaganeset besøk av 50 engasjerte medlemmer i Vest Næringsråd.
[divider line_type=»Full Width Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»]

Frokostseminaret var et samarbeid mellom EY, Sekkingstad og Vest Næringsråd, og handlet om digitalisering i havet.

Merete Skage, partner i EY TAS, gikk gjennom sentrale funn i rapporten «The Norwegian Aquaqulture Analysis». Dette er EYs tredje årlige rapport om den samlede norske havbruksnæringen.

Merete Skage, partner i EY TAS.

Merete Skage, partner i EY TAS.

− Vi analyserer næringen ovenfra og ned, og bryter det ned i ulike segmenter. Ingen av segmentene har hatt negativ vekst de tre siste årene, og det er gode tider for bransjen, sa Skage.

Hun gav også en innføring i trafikksystemet, hvor 13 produksjonsområder i Norge er delt inn i grønt, gult og rødt etter den antatte effekten på villaksen. Vår region er i rød sone, som betyr at oppdretterne risikerer at produksjonen blir redusert med seks prosent hvis ikke miljøforholdene forbedres. Den røde sonen har også ført til utprøving av ny teknologi og produksjonsmetoder blant enkelte av oppdretterne.

− Vi ser at store aktører har fått utviklingslisenser og jobber sammen med å bekjempe lakselus-utfordringene. Aktørene går nå inn i flere ledd av verdikjedene og det er en spennende utvikling, fortalte Skage.

EY tror det fortsatt vil være høy etterspørsel etter laks i tiden fremover, men at forbrukeren vil kreve å vite mer om fisken som de kjøper – som hva har den spist, hvor kommer den fra og hvilken behandling har den hatt.

[divider line_type=»No Line»]
Enorme muligheter for Vestlandet

Maria B. Helsengreen, partner i EY Advisory, trakk frem hovedtrendene innen digitalisering i havbrukssektoren. Jobben hennes er å bidra til å gjøre norsk sjømat konkurransedyktig.

− Kun tre prosent av kaloribehovet vårt kommer fra havet, til tross for at 70 prosent av jorden dekket av hav. Hvordan skal vi kunne utnytte hele fisken fremover? Hva gjør vi med slammet? Hvordan skal vi løse de biologiske utfordringene, men samtidig sikre arbeidsplasser og få vekst i investeringene vi gjør? spurte Helsengreen.

Trenden fremover er å få full sporbarhet i fisken, og da er  det viktig å samle inn datapunktene.

Maria B. Helsengreen i EY Advisory.

Maria B. Helsengreen i EY Advisory.

− Digitalisering skaper potensiale gjennom hele verdikjeden. På et tidspunkt kan vi ha utviklet stamfisk og rogn som gjør at laksen ikke reagerer på lusen, sa Helsengreen.

Det forventes også at forbrukerne vil være villig til å betale mer for høyere kvalitet. Det er stort fokus på bærekraft, ringvirkninger og skader i fiskeribransjen, og dette vil bare øke.

− Forbrukerne vil kreve at fisken har god helse, god kvalitet, at det legges igjen mindre spor og forurensning. Kan dette gjøre at vi vinner kampen mot chilensk laks? Det er enorme muligheter for Vestlandet og vi kan bruke kompetansen vår internasjonalt, påpekte Helsengreen.

[divider line_type=»No Line»]

LES OGSÅ: Spennende tider i Sekkingstad

Fortalte om bedriften og Norwegian Gannet

Avslutningsvis fortalte daglig leder i Sekkingstad, Bård Sekkingstad, om organiseringen i Sekkingstad og hvordan de jobber. Sekkingstad Gruppen har 450 kunder i 60 land, hvor 48 prosent går til EU, 28 prosent går til Asia og 10 prosent går til Midtøsten.

− Vi har hatt noen kremår i 2016, 2017 og 2018, mens nå er det back to basic og bedriften er i omstilling, sa Sekkingstad.

Bedriften venter nå på svar på om de får lov til å drive Norwegian Gannet i henhold til det løyve som de har fått.

− Regjeringen har ikke svart på anken vår enda, fortalte Sekkingstad, som tror at Norwegian Gannet vil kunne sette nye standarder i lakselogistikken med tidskrav, temperatur og mindre handling fra slakting til marked.

[divider line_type=»No Line»]
Se bildene fra havbruksseminaret

Foto: Silje Ulveseth

[vc_gallery type=»flexslider_style» images=»19422,19421,19420,19418,19417,19416,19415,19414,19413,19412,19411″ onclick=»link_no» img_size=»full»]

Les også

Meny