BLE TILDELT MIDLER FRA SPV/VNR-FONDET: Tante Bolla har allerede skapt to faste 100 prosent stillinger og to 20 prosent stillinger. og mottok derfor midler på Høstfesten 2016.

SPV/VNR-fondet støtter gode prosjekter i regionen

edit today

Vet du hva Glesvær Kafé, Strilalam, Matilla, Skikkelig Mat, Nordsjøfartmuseet, Seifisk, Stolte Strila og Supboards Norway har til felles? De har alle mottatt støtte fra SPV/VNR-fondet.

SPV/VNR-fondet er gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling i Fjell, Sund og Øygarden. To ganger i året forvalter Vest Næringsråd tildeling av midler fra SPV/VNR-fondet.

− Hadde vi ikke fått de 50.000 kronene, så hadde ikke Bakscenen blitt noe av. Pengene vi fikk var avgjørende for oppstarten vår, sier Anita Vindenes.

Det er snart gått et år siden Bakscenen, Vestlandets første improteaterscene, mottok midler fra fondet.

Nytt søknadsskjema

Nylig har Sparebanken Vest og Vest Næringsråd utarbeidet ny søknadsprosess for fondet.

– Nå har vi har forenklet søknadsprosessen ved å lage et digitalt søknadsskjema, som er enkelt for søker å fylle ut. Vi har gjort disse endringene for å oppnå en mer enhetlig og strukturert prosess fremover, sier Trond Lægreid, assisterende banksjef i Sparebanken Vest.

SPV: Janne Havneraas, markedsrådgiver og Trond Lægreid, assisterende banksjef i Sparebanken Vest.

SPV: Janne Havneraas, markedsrådgiver og Trond Lægreid, assisterende banksjef i Sparebanken Vest.

Dette betyr logoen

SPV/VNR-fondet har også fått logo.

– Vi ønsker å gjøre fondet mer synlig, slik at flere vil benytte seg av den muligheten som ligger i å søke støtte fra fondet, opplyser Lægreid.

Det er byrået Bodini som har utformet logoen.

– «V» for vest er det bærende innslaget i logo-symbolet. De tre delene i symbolet kan også symboliserer de tre områdene Fjell, Sund og Øygarden, som fondet deler ut bidrag i, forteller Janne Havneraas, markedsrådgiver i Sparebanken Vest.

Fondet har økt

Sparebanken Vest har et stort lokalt engasjement gjennom å støtte regional utvikling. I fjor delte banken ut 50 millioner kroner til lokale tiltak på Vestlandet.

− Vi tildelte cirka 100.000 kroner til SPV/VNR-fondet fra starten (2004). Tildelingene har blitt økt flere ganger underveis og tildelingen for 2016 var på 400.000 kroner, sier Havneraas.

Deler ut verdifull pengestøtte

Siden 2004 har SPV/VNR-fondet delt ut totalt 2.500.000 kroner til næringsskapende formål i Fjell, Sund og Øygarden.

− Ved en rekke anledninger har det vist seg at midlene har hatt stor betydning for realisering og gjennomføring av prosjekter i regionen vår, sier Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd.

Har du en idé eller et prosjekt som bidrar til bærekraftig regional næringsutvikling? Da vil vi gjerne høre fra deg. Neste søknadsfrist er fredag 28. april.

– For å få vurdert søknad om midler er det viktig at søker setter seg nøye inn i kriteriene for fondet og utformer en velbegrunnet og dokumentert søknad, sier Aarsand.

Søk støtte til din idé her

Les også

Meny