HØYE TALL FOR UNGE ARBEIDSLEDIGE: Tall for august viser at det er 436 arbeidsledige ungdommer i Fjell kommune, og det er spesielt mange arbeidsledige i aldersgruppen 23 – 25 år. Foto: Silje Ulveseth

Stadig flere unge havner utenfor arbeidslivet

edit today
Hva kan bedrifter gjøre for å hjelpe arbeidsledige ungdommer?

− Arbeidsledigheten går nedover, mens antall uføretrygdede øker – spesielt i gruppen ungdom, sier Aida Cisic-Dizdar til Vest Næringsråd.

Hun er avdelingsleder for jobbspesialistene i NAV.

− Tallet på unge uføre i Hordaland øker mest, og det er gruppen 30 til 39 år som har den største økningen, forteller Cisic-Dizdar.

Tall fra august viser at det er 3,5 prosent arbeidsledige i Fjell kommune, 4,3 prosent i Sund og 4,7 prosent i Øygarden.

− Disse tre kommunene ligger høyest på arbeidsledighet i Hordaland, men vi ser at det har blitt en nedgang de siste årene. Samtidig er det mange i denne kategorien som har nedsatt arbeidsevne og som sliter med å få eller å beholde arbeid. Dette er spesielt høyt blant ungdomsgruppen 18 til 30 år, opplyser Kari Solevåg Karlsen, jobbespesialist i NAV Fjell.

Hun er en av to jobbspesialister i Fjell, som skal jobber tettere opp mot arbeidsmarkedet. Solevåg Karlsen skal jobbe med ungdom under 30 år.

LES OGSÅ: – Alle med hull i CV-en er hjertelig velkommen til oss

Spesielt mange arbeidsledige fra 23 til 25 år

Tall for august viser at det er 436 arbeidsledige ungdommer i Fjell kommune, og det er spesielt mange arbeidsledige i aldersgruppen 23 – 25 år.

− 202 av 436 ungdommer har behov for spesialtilpasset innsats fra NAV, som vil si at de har utvidet behov for hjelp og trenger tett oppfølging. Mange av disse har droppet ut av skole eller som har andre utfordringer. Noen har ikke den kompetansen som kreves i arbeidslivet, og det er disse vi prøver å få ut i arbeidstiltak, forteller Solevåg Karlsen.

I august var det 20 arbeidsledige ungdommer under 25 år i Sund og 19 arbeidsledige ungdommer i Øygarden.

−  Hvorfor er det flere ungdommer som sliter med å komme seg i arbeidslivet?

− Det er økning i psykiske lidelser og helseutfordringer, men det er også for mange unge som ikke fullfører videregående. Det økende kravet til formell kompetanse gjør at denne gruppen har større utfordringer med å komme seg inn i arbeidsmarkedet enn tidligere, sier Cisic-Dizdar.

Tirsdag 18. september arrangerer NAV i samarbeid med Vest Næringsråd et frokostmøte med inkluderingsdugnad som tema. Meld deg på nå!

[image_with_animation image_url=»18457″ alignment=»» animation=»Fade In» border_radius=»none» box_shadow=»none» max_width=»100%»]

Kari Solevåg Karlsen (til venstre) er jobbspesialist i NAV Fjell, og Aida Cisic-Dizdar er jobbspesialist i NAV Fana.

Kommer seg ikke videre

Til NAV forteller mange av de arbeidsledige ungdommene at de ønsker å jobbe i butikk, men sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet fordi det stilles strengere krav til kompetanse og utdanning i yrker.

− Det er mange som ikke har fullført fagbrev blant rørleggere og tømrere, men det er flere utlyste stillinger innen for disse fagfeltene. Hvis de hadde ha fått muligheten til kortere arbeidstrening, kunne de lettere ha vist arbeidsgiver hva de er god på, mener Solevåg Karlsen.

Det er Cisic-Dizdar enig i.

− Alt kan læres hvis man har rett innstilling. Det bor så mye mer i et menneske når man klarer å finne frem disse ressursene og ungdommene opplever at de mestrer noe, sier jobbspesialisten.

Ta kontakt med NAV neste gang du skal ansette

Cisic-Dizdar oppfordrer arbeidsgivere til å tenke nytt, og vurdere utradisjonell rekruttering neste gang de skal utvide bedriften.

− Tenk muligheter fremfor begrensninger! Hvorfor ikke åpne opp døren for en ungdom med hull i CV-en eller som har nedsatte funksjonsevner? Hvis vi skal ha et bærekraftig samfunn, må alle bidra, råder jobbspesialisten.

Hun forstår at arbeidsgivere gjerne vil ha en arbeidstaker som fungerer fra dag én og som yter 100 prosent.

− NAV kan være en viktig sparringspartner for bedriften. Vi er med på laget for både arbeidsgiver og arbeidssøker. Dette er et viktig samfunnsoppdrag som vi må løse sammen, forteller Cisic-Dizdar.

Bidra til et inkluderende samfunn

Hvis antall uføre og arbeidsledige ungdommer fortsetter å øke, vil det føre til store kostnader for samfunnet og et større klasseskille.

− Hva skjer fremover hvis denne trenden fortsetter? Det er jo samtidig flere som blir eldre, sier Cisic-Dizdar bekymret.

Hun håper flere vil se potensialet i å ansette ungdommer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

−  Arbeid betyr så mye for oss alle – det er helsebringende. Disse ungdommene trenger å oppleve mestringsfølelse og få tilbake troen på seg selv. Når du som arbeidsgiver tror på dem, er mye av jobben gjort. Da får du garantert en dedikert og motivert medarbeider som har lyst til å gjøre en innsats og lære, oppfordrer Cisic-Dizdar.

 

Tirsdag 18. september arrangerer NAV i samarbeid med Vest Næringsråd et frokostmøte med inkluderingsdugnad som tema. Meld deg på nå!

Les også

Meny