Store forventningar til resten av året

edit today

Sparebanken Vest sin «Vestlandsindeksen» blei klar i dag. Den viser at næringslivet sine forventningar til dei neste seks månadene er på sitt høgaste sidan pandemien starta for eit år sidan.

Du kan lese heile indeksen her!

Les også

Meny