Sirkulære forretningsmodellar

Kva er berekraftig sirkulærøkonomi, og korleis gjer vi det i praksis?

Vest Næringsråd er ein av fleire samarbeidspartnarar i Øygarden næringsutvikling si storsatsing på grøn næringsutvikling. I denne satsinga vil det bli arrangert ei rekkje seminar dei neste åra.

Som ein del av dette prosjektet inviterer vi medlemmane våre til dette frukostseminaret om sirkulære forretningsmodellar med lunsj.

(Arrangementet skulle opphaveleg vera før jul, men er flytta p.g.a. smittesituasjonen.)

Dato: 27. januar

Tid: 9:00 – 12:00

Stad: Odeon Kino Sotra

Meny