Sonja Hauan er regionleder i Assessit. Foto: Assessit

Er du en sjef eller er du en leder?

edit today
Lederrollen er i endring, forteller Sonja Hauan, regionleder i Assessit AS.

På Augusttreffet tirsdag 29. august vil Hauan holde en presentasjon om «Fremtidens lederskap – hva er det og hvordan skiller det seg fra tradisjonell ledelse?»

− Dagens ledere må i større grad forholde seg til meget høyt utdannede arbeidstakere. De lederne som lykkes, er de som klarer å gjøre arbeidstakeren god og bruke den kompetansen som arbeidstakeren har, forteller Hauan.

Det er stor forskjell på å være sjef og leder.

− Å lede andre mennesker handler om å få dem til å prestere best mulig. En moderne lederstil skaper gode resultater for organisasjonen, sier Hauan.

Ovenfra og ned-holdninger er gammeldags

Dagens ledere må forstå at ledelse er et fag, ifølge Hauan.

− Tidligere var det mange ledere som hadde erfaring fra produksjon og som ledet gjennom erfaring. Da handlet det om å kopiere ledere på godt og vondt, uten å lære noe nytt om hvordan det er å lede mennesker. Man fikk respekt gjennom rollen og ikke gjennom det man leverte, og hierarkiet var avgjørende for mandatene i rollen, forteller Hauan.

Det var også vanlig at ledere kunne ta beslutninger uten å være særlig åpen om bakgrunnen for beslutningen – fordi de kunne, forklarer Hauan.

− Argumenter som «fordi jeg sier det» eller holdninger som «jeg sier, du gjør» holder ikke lenger. I dag er det mange kompetente arbeidstakere som spør og stiller krav til at lederen er transparent og åpen. Det er viktig å kunne stille spørsmål til det etablerte for å skape en utvikling – og i noen tilfeller kan det være at lederen selv som står til hinder for utviklingen, sier hun.

Hva er en god leder?

Hovedoppgaven til en leder er å skape verdier for selskapet.

− Tidligere hadde man noen metoder som man tenkte virket, men i dag er det gjort mye forskning på hva som virker innen ledelse, forteller Hauan og lister opp:

 • Ledelse basert på tillit
 • Flatere strukturer
 • Ha mot til å lede i kompleksitet
 • Ledelse som er kunnskapsbasert enn erfaringsbasert er å foretrekke
 • En coachende lederstil
 • En leder må tørre å ta feil
 • Gå fra å være sjef til å bli leder
 • Lederens prosjekt må være større enn lederen selv
Dårlige ledere gir høyt sykefravær

Vedvarende personalproblemer og konflikter på områder der lederen er ansvarlig, er de vanligste kjennetegnene på dårlig ledelse, ifølge Arbeidsmiljø.no

−  Det at lederen er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og stiller spørsmålet om hva hun/han kan gjøre for å skape dette, snarere enn å peke på « de umulige» og la problemet ligge, er viktig for å skape resultater, sier Hauan.

Forskning fra 2014 viser at hvis man får lite støtte fra sjefen, er det 50 prosent større risiko for høyt sykefravær på arbeidsplassen, sammenlignet med en arbeidsplass hvor de ansatte opplever å få god støtte fra sjefen, ifølge Aftenposten.no

− Usikre ledere overprøver og har en kontrollerende stil ovenfor de som jobber i organisasjonen. Da oppstår det en fryktkultur, og de ansatte er redde for at de ikke duger, sier Hauan.

Ledelse er et fag

Ifølge Hauan er det viktig at nyutdannede får brukt sin kompetanse og at det ikke blir lederens gamle kompetanse som blir styrende.

− Ledelse er et fag og som alle fag kan det læres. Det kreves både teoretisk kunnskap om faget og evner til å se egen atferd opp mot hva som kreves. Kanskje ledere oftere skulle spørre seg selv: Hva er grunnen til at jeg bør lede? forteller Hauan.

På Augusttreffet vil Sonja Hauan i Assessit fortelle mer om moderne ledelse og hva man bør gjøre nå for å forberede seg på fremtiden.

[divider line_type=»No Line»][nectar_btn size=»jumbo» open_new_tab=»true» button_style=»regular-tilt» button_color=»Accent-Color» icon_family=»none» url=»https://www.vnr.no/events/augusttreffet-afterwork/» text=»Meld deg på Augusttreffet her»][divider line_type=»No Line»][fancy_box box_style=»default» icon_family=»none» image_url=»18349″ color=»Accent-Color» min_height=»200″]
Fakta om Assessit
 • Assessit er et av de største konsulentselskapet i Norge på organisasjon og lederutvikling.
 • Har som visjon å utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner
 • Assessit har kompetanse innen kulturelle forhold som er relevant for arbeidslivet både nasjonalt og internasjonalt
 • Assessit driver egen forskning som er publisert internasjonalt
 • Assessit har et samarbeid med internasjonale og nasjonale akademiske institusjoner.
 • 45 medarbeidere i  Oslo – Bergen – Trondheim – Stavanger – Stockholm – København
[/fancy_box]

Les også

keyboard_arrow_up