Omar Mekki er daglig leder og campsjef for Guttas Campus. Foto: SIlje Ulveseth

Jobber med å få Guttas Campus til Hordaland

edit today
Omar Mekki håper at hvert fylke vil få sin egen guttecamp for å hjelpe og motivere skoleleie gutter.
[divider line_type=»Full Width Line» line_thickness=»1″ divider_color=»default»]

Sommeren 2018 fikk 30 skoletrøtte gutter i 15-års alderen tilbringe to uker på en intensiv læringscamp på Hadeland. Leiren har likeverdig fokus på faglig, sosial og personlig læring. Målet var å skape lærelyst, og innhente faglig etterslep i lesing, skriving og regning hos gutter, som akkurat er ferdig med niende klasse.

− Piloten har vært vellykket. Vi skal gjenta Guttas Campus denne sommeren med 50 gutter og vi ønsker å spre budskapet til andre fylker, sier Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus.

Nå håper han å få til en lignende sommercamp for gutter i Hordaland.

Torsdag 14. mars kommer Omar Mekki på Marstreffet til Vest Næringsråd, hvor han vil presentere Guttas Campus. 

Inspirert av danskene

Mekki har vært rektor i 15 år og har alltid vært spesielt opptatt av de elevene som ikke tilpasser seg A4-skolen. Da han fikk innblikk i det danske DrengeAkademiet, som startet i 2012, slo det ham at «dette burde vi ha fått til i Norge».

Manglende motivasjon i 9. klasse kan føre til alvorlige konsekvenser for videre læring. Disse guttene står i fare for å droppe ut videregående skole og risikerer dermed å stå utenfor samfunnet, viser forskning fra Hutters & Katznelson.

Sammen med barnepsykolog Magne Raundalen og tidligere direktør i Utdanningsdirektoraret, Per Trondsmo, bestemte de seg for å gjøre noe for de skoleleie guttene. De kontaktet Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, hvor det er satt av 100 millioner kroner til å hjelpe ungdom i faresonen.

− Vi fortalte at dette prosjektet skal bidra til at guttene fullfører videregående skole. Da var finansieringen i boks og Oslo kommune var med, forteller Mekki.

Lærer mye om seg selv

Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Av 30 gutter fra 16 forskjellige skoler, fullførte totalt 26.

− Guttene forteller at de lærte veldig mye om seg selv. Mange har fått nye venner, som de har opprettholdt kontakten med etter campus. De har satt pris på at vi hadde strenge og klare regler med tydelige konsekvenser, fordi de trenger plan og struktur livet sitt, sier Mekki.

På campus er det kun tillatt med én times mobilbruk og 1,5 time fritid for dagen.

− Vi trodde vi skulle få store protester, men guttene forstod alvoret. «Det må være strengt», var tilbakemeldingene vi fikk av dem, forteller Mekki og smiler.

To magiske uker var det som skulle til. Gnisten i øynene deres kom tilbake. I ettertid har guttene forbedret karakterene sine i skriving, lesing og regning, og høster fruktene fra sin egen innsats i fjor sommer.

− Guttene blir fulgt opp med personlig mentor i hele 10. klasse og det første halve året i videregående skole. De samles også to ganger per semester, mens foreldrene får tilbud om veiledning om hvordan de kan hjelpe sin sønn med å opprettholde sine nye gode vaner, forteller Mekki.

Fokuserer på positiv psykologi

På campus er det først og fremst fokus på skriving, lesing og regning, fordi disse basisferdighetene er helt avgjørende uansett hva du skal gjøre i livet. Mange av guttene hadde også utfordringer med språket.

− I tillegg til å ha fokus på det faglige, har vi også fokus på hele mennesket. Det er viktig for trivsel og evne til å kunne lære. Guttene trenger å vite at noen har troen på dem og har høye forventninger til dem, forklarer Mekki.

De 7 «karaktertrekkene» Guttas Campus kontinuerlig arbeider med er:

  • Selvkontroll
  • Engasjement
  • Viljestyrke
  • Sosial kompetanse
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet
  • Optimisme

− Disse karaktertrekkene kan læres og utvikles gjennom hele livet, og vi jobber med karaktertrekk på forskjellige måter. Vi må gi dem tilbake troen på at de kan hvis de vil, sier Mekki.

Hver dag på campus utnevnes dagens mann, som går til den av gutta som har vist seg spesielt god på å uttrykke dagens karaktertrekk.

[divider line_type=»No Line»]
Fra Guttas Campus: T.V: Barnepsykolog Magne Raundalen og Omar Mekki, prosjektleder og campsjef.
Fra Guttas Campus: T.V: Barnepsykolog Magne Raundalen og Omar Mekki, prosjektleder og campsjef.
[divider line_type=»No Line»]
En endring må skje i skolen

− Hvordan merker man at guttene ikke lenger er interessert i skolen? 

− Når barna begynner på skolen i 1. klasse stiller de masse spørsmål, men så ser vi at motivasjonen og nysgjerrigheten daler utover i skoleløpet og også for unge voksne. Jenter er mer pliktoppfyllende, mens gutter er mer impulsstyrt, mister lettere konsentrasjon og faller fortere bakpå. De melder seg ut og noen blir skoletapere, forteller Mekki.

Han mener dagens skole er for teoretisk og ikke relevant nok for mange.

− Skolen har et stort press på seg med omfattende læreplaner, mye kartlegging og sammenlikning mellom skoler. Dette legger et press på hva skolene jobber med, og som følge av dette får vi ikke godt nok til en skole som godt nok  fanger interessen hos de unge, sier Mekki og presiserer:

− Det er ikke en feil lærerne gjør, de jobber hard og gjør så godt de kan, men vi burde utfordre systemet og se på hvordan vi kan jobbe sammen for å gjøre skolen mer relevant til hverdagslivet. Et utvidet samarbeid mellom skole og næringsliv kan være et viktig bidrag i dette arbeidet.

Stolt av guttene

I dagens samfunn er fullføring av videregående skole viktigere enn noen gang.

− Mange veier stenges hvis du ikke har bestått. Gutter uten utdanning har færre jobber å gå til enn det de hadde før i tiden, og det ordner seg ikke slik det en gang gjorde. Rene håndverksyrker blir det stadig færre av og det handler om å være à jour med samfunnsutviklingen, forklarer Mekki.

Han er opptatt av å ikke stemple guttene på Guttas Campus.

− Dette er ikke tapere, men gutter som satser og som ser at de trenger å jobbe med seg selv. De bruker to uker av ferien sin til dette – det er jo kjempebra, roser Mekki.

Nå håper han at metodikken og erfaringene på Guttas Campus kan overføres til skolene.

− Vi ønsker å være motor og inspiratoren til at ungdom fullfører videregående skole!

[divider line_type=»No Line»][nectar_btn size=»jumbo» button_style=»regular-tilt» button_color=»Accent-Color» icon_family=»none» url=»https://www.vnr.no/events/marstreffet-2019/» text=»Meld deg på Marstreffet her»]

Les også

keyboard_arrow_up