Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Straume Teknologisenter
Trollhaugmyra 15,
5353 Straume

Postadresse:
Vest Næringsråd
Postboks 199, 5342 Straume

Generell forespørsel:
vnr@vnr.no

Org.nr:
980 792 056

Bankgiro:
5261 05 17889

Spørsmål?

Meny