Rigmor Fardal (Forskningsrådet), Jone Engelsvold (RFF Vest) Øyvind Berge MobiFORSK og Kjartan Sandnes (Biomega)

Kraftig økning i søknader til SkatteFUNN fra Nye Øygarden

edit today
I 2017 var det svært få bedrifter i regionen som benyttet seg av muligheten, mens hittil i år er det nær 60 prosent økning.

Skattefunn er en ordning som gir bedrifter rett til skattereduksjon, hvis de har prosjekter som bidrar til forskning og utvikling alene eller sammen med andre. Nå har Forskningsrådet mottatt nesten 4000 søknader til SkatteFUNN i 2018. For første gang var det det over 3 000 ulike bedrifter som søkte ordningen, skriver Regjeringen.no

I år er det kommet inn 28 søknader fra bedrifter i Nye Øygarden kommune. Til sammenligning kom det inn totalt 18 søknader fra bedrifter i Fjell, Sund og Øygarden i hele fjor.

− Vi ser en veldig fin økning i bedriftenes bruk av SkatteFUNN i Nye Øygarden så langt i 2018. Det er både førstegangssøkere og bedrifter som har hatt en rekke SkatteFUNN-prosjekter opp gjennom årene som har søkt. Noen bedrifter har også søkt for flere prosjekter, opplyser Rigmor Fardal, spesialrådgiver i Forskningsrådet, til Vest Næringsråd.

Flest søknader fra Fjell kommune

Hittil i år er det kommet inn 18 søknader fra bedrifter i Fjell kommune, 3 søknader fra Sund kommune og 7 søknader fra Øygarden.

− Mange av søknadene er nå under behandling. Fristen for garantert behandling fra Forskningsrådet i år gikk ut 1. september, og det kan godt hende at det kommer flere søknader før året er omme. Man planlegger jo gjerne for nye prosjekter i sammenheng med budsjettarbeidet for neste år, sier Fardal.

23 av 28 søknader fra bedrifter i Nye Øygarden kommune ble sendt innen garantifristen.

LES OGSÅ: Nyttig møte om forskningsprogram for næringslivet

Gratis SkatteFUNN miniseminar

Torsdag 1. november inviterer Forskningsrådet og Revisor Vest til gratis SkatteFUNN-seminar i Gründerparken Vest.  Her vil man få praktiske råd om hva kan støttes, hva som regnes som et godt SkatteFUNN-prosjekt og gode eksempler.

−  For oss er det viktig å informere våre kunde om de muligheter som eksisterer av offentlige midler. Den historisk lave søknadsandelen i region vest, sammenlignet med andre deler av Hordaland, har også hatt innvirkning på at vi nå også ønsker å nå ut til flere. Vi har selvsagt en rolle i forbindelse med selve bekreftelsen av prosjektregnskap knyttet til SkatteFUNN, men tror også at vi kan bidra til at flere ser de gode mulighetene som finnes, sier Bjørn Tore Wilhelmsen, daglig leder og partner i Revisor Vest.

− Vi tror at flere bedrifter kan søke på egenhånd uten å måtte bruke store summer av tildelte midler til eksterne søknadskonsulenter, påpeker han.

SkatteFUNN kan lede til større innovasjonsprosjekt med støtte fra Regionalt forskingsfond eller fra Forskningsrådet.

− Mange bedrifter blir overrasket over hvor enkelt det er å søke SkatteFUNN. Søk hvis du har en god idé til en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess, oppfordrer Fardal.

LES OGSÅ: Fikk hjelp til å skrive søknad

Økt fokus på SkatteFUNN

I desember i fjor inviterte Vest Næringsråd til et informasjonsmøte om SkatteFUNN i samarbeid med Norges forskningsråd, Regionalt forskingsfond Vestlandet, MobiFORSK ved Hordaland fylkeskommune, Gode Sirklar, og Fjell kommune/Nye Øygarden kommune i Gründerparken Vest.

I januar ble møtet fulgt opp med et prosjektverksted, for deltakerne fikk verktøy for å skrive en tydelig og strukturert prosjektbeskrivelse.

− Aktører som Vest Næringsråd kjenner næringslivet godt, vet hva som foregår i bedriftene, og gjør en viktig jobb i å bistå bedriftene. De er viktige samarbeidspartnere for oss nettopp fordi de har denne nærheten og kjennskapen til hva som foregår i bedriftene, sier Fardal.

Les også

Meny