VIP24: Onsdag 22. januar testet Vest Næringsråd, sammen med Lingo Access og Grïnderparken Vest, ut VIP24 programmet til Beredt.

Økt forståelse med personlighetstest

edit today
Vest Næringsråd, Lingo Access og Gründerparken har testet ut utviklingsverktøyet vip24.
[divider line_type=»No Line»]

− Vi har ulike jobber, men felles for oss alle er at vi jobber med mennesker. Vip24-programmet er et prosessverktøy som gir deg en bedre innsikt i hvorfor vi reagerer og oppfører oss som vi gjør, sier Bengt Sveen, avdelingsleder for Beredt Østlandet.

Beredt jobber ikke bare med arbeid og inkludering, men tilbyr også personlige utviklingsprogram for næringslivet.

For å vite hva programmet innebærer, fikk Vest Næringsråd tilbud om å teste opplegget til Beredt. Vi inviterte med oss Lingo Access og gründere fra Gründerparken Vest. Før arrangementet fikk alle deltakerne i oppgave å ta en personlighetstest, for å kartlegge deltakernes ulike verdier, interesser og preferanser.

16 arketyper

Vip24 skildrer 16 ulike arketyper og deltakerne får en typebeskrivelse basert på de fire preferansene man skårer høyest på.

Dette betyr de ulike bokstavene:

E – Ekstrovert
S – Sansende
T – Tenkende
J – avgJørende
I – Introvert
N – iNtuitiv
F – Følelseorientert
P – oPpfattende

Målet med å arrangementet er å få:

  • bedre kommunikasjon
  • bedre forståelse av kolleger
  • økt toleranse
  • økt trivsel
  • bedre arbeidsmiljø
Blir godt kjent med hverandre

Marta Grygier fra Lingo Access er glad for at hun fikk delta på arrangementet.

− Jeg synes det var nyttig. Vi fikk verdifull kunnskap og en bevisstgjøring av våre personlige egenskaper og preferanser. Øvelsen gav en logisk og forståelig forklaring på hvorfor vi kommuniserer så forskjellig med hverandre, forteller hun.

Grygier tror konseptet passer godt som et tilskudd til teambuilding eller til interne utviklingsprogrammer.

− Her blir man kjent med hverandre på en annen måte enn for eksempel rundt lunsjbordet. Man blir oppmerksom på andre egenskaper ved kollegene. Jeg likte spesielt godt at de løftet frem de positive egenskapene til de 16 ulike arketypene – her er det ikke et nederlag å havne i en spesiell kategori, sier hun.

[divider line_type=»No Line»][vc_gallery type=»flexslider_style» images=»18945,18941,18944,18943″ onclick=»link_no»][divider line_type=»No Line»]

Les også

keyboard_arrow_up