Vil ha innspel til styrekandidatar

edit today
Kjenner du nokon som bør vera med i styret i Vest Næringsråd? Kanskje du sjølv har lyst? Valkomiteen tar no imot innspel til kandidatar.

– Det viktigaste er at kandidaten er motivert og har eit engasjement for næringslivet i Øygarden og regionen, seier leiar av valkomiteen, Kjersti Nordøy.

Saman med seg i komiteen har ho Rikard Toft Ledang og Hanne Misje Lokøy. Dei tre er i gang med arbeidet å setje saman forslag til nytt styre. Årsmøtet er 11. april, og komiteen må ha mottatt forslag til kandidatar innan 15. februar.

Saman om noko større

Valkomiteen er opptatt av at styret bør vera samansett av ulike bransjar, ulik storleik på bedriftene og geografisk spreiing.

– Men motivasjonen og engasjementet til kandidatane er det aller viktigaste. At ein klarer å tenkja på bransjen ein opererer i, og næringslivet som ein heilskap utanfor eigne bedriftsveggar, seier Nordøy.

Innspel kan gis ved å ta kontakt med komiteen direkte:

Dagens styre i Vest Næringsråd er:

STYRELEIAR:
Øyvind A. Langedal – Adm. Direktør SolidEnergy (på val)
STYREMEDLEMMER:
Gert Chr. Strindberg – Adm. Direktør Fabtech AS (på val)
Arild Bøthun – Dagleg leiar SartorDrange (på val)
Marianne Furheim – Dagleg leiar Straume Mesterbygg AS (på val)
Anja Tanita Moen Arefjord – Rådgjevar VEX Gruppen (ikkje på val)
Trond Helge Nyegaard – Dagleg leiar Sotra Fiskeindustri (ikkje på val)
Monica Gudmundsen – Direktør kundesenter, ACOS (ikkje på val)
VARAREPRESENTANTER:
Bernth Torsvik – Dagleg leiar/gründer IDOC AS (på val)
Grethe Bjorøy – Dagleg leiar Live2Learn (på val)

Les også

keyboard_arrow_up