Som negledesigner fikk Daniele Perez (24) høre om spennende jobber i subsea-næringen. Om et år er hun selv utdannet subsea-ingeniør. Foto: vnr.no

«Alle» vil ha studieplass på Straume

edit today

Subsea-studiet på Straume har rekordstor pågang fra nye søkere i år, og er fortsatt landets mest populære ingeniørutdanning. – Den store interessen for studiet er godt nytt for subsea-industrien, som har et stort rekrutteringsbehov, sier studiekoordinator Dagfinn Blehr.

Fra negledesign til subsea

Studiet for Undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen er lokalisert i Straumeparken i Straume Idrettspark. Hele 910 studenter har søkt seg til dette bachelorstudiet innen fristen 22. april, mot 828 søkere i fjor, opplyser Blehr. Av disse har 218 studenter subsea-studiet som førstevalg, mot 211 i fjor. Daniele Perez (24) fra Valen jobbet som negledesigner og hadde startet på bioingeniørutdanning, da hun bestemte seg for å søke seg til undervannsteknologi i stedet. – Det var tilfeldig at jeg fikk øynene opp for alle karrieremulighetene innen subseanæringen. Mange av kundene mine som negledesigner jobbet i bransjen og det virket spennende. Lønnsbetingelsene er dessuten bedre enn for bioingeniører, sier andreårsstudenten til vnr.no. – Jeg har alltid vært teknisk interessert, og kan tenke meg en jobb hvor jeg får jobbe både på verksted og kontor, gjerne på Ågotnes. Jeg vil ha litt skit under neglene, sier ingeniør-studenten som garantert har de flotteste neglene blant sine medstudenter.

Høyt nivå

– Studiet er blitt mer kjent, merker vi. Vi får flere telefoner fra rådgivere og andre som vil vite mer om tilbudet. Det er ingen grunn til å tro at det blir færre søkere de neste årene, sier Blehr. Men det er kun rundt 60 studenter som får tilbud om plass. Til tross for at antall studieplasser økte fra 40 til 63 i fjor, blir nåløyet stadig vanskeligere å komme gjennom for søkere som vil bli subseaingeniører. Ifølge Blehr måtte søkerne i fjor ha mer enn 4,8 i hovedkarakter for å nå opp i konkurransen om studieplassene, dette snittet er nå enda høyere. – Det var mindre frafall i høst enn tidligere år, noe som forteller at vi har svært gode og motiverte kandidater. Med en liten ombygging av et av undervisningsrommene våre kan vi ta inn like mange studenter i år, sier Blehr.

Fakta

  • Å skaffe nok praksisplasser er avgjørende for at studentene skal få fullført utdanningen sin. Erfaring viser at bedrifter som tar imot studenter kan høste gevinsten når de skal ut og søke jobb
  • Høgskolen i Bergen jobber med å skaffe mer kvalifiserte lærerkrefter med bakgrunn fra subsea-industrien til undervisningen på Straume.
  • Til høsten oppretter Høgskolen i Bergen en ny, tilsvarende utdanning i Florø med 30 studieplasser – etter modell fra Sotra
  • Gode Sirklar var sentral i arbeidet med å få etablert ingeniørstudiet på Straume, og Vest Næringsråd var en aktiv pådriver. Det første studentkullet ble tatt imot i AGR sine lokaler i 2007. Høsten 2012 flyttet skolen inn i nye lokaler i Straumeparken

Les også

Meny