Foto: Sartor Storsenter

Bedre tall for Julemarkedet

edit today

Det var bare halvparten så mange aktører med på Julemarkedet i 2015. Til gjengjeld omsatte hver aktør for nesten det dobbelte i forhold til året før. Sartor lover julemarked også i år.

– Det blir julemarked i 2016 også, selv om konseptet kan bli noe endret. Vi føler at vi har funnet noenlunde formen på markedet og er alt i alt fornøyd med 2015-markedet, sier prosjektansvarlig Linn Turøy i Sartor Senterforvaltning.

Været herjet hardt med det første julemarkedet på Sotraplassen i 2014. I 2015 var markedet mer komprimert på alle måter – med et mye bedre resultat, ifølge Sartor Storsenter.

Bedre butikk for aktørene

Omsetningen totalt sett er noe lavere enn i 2014, ettersom antall deltakere var halvert. Men gjennomsnittlig omsetning per aktør var hele 78 prosent høyere i 2015. Høyest omsetning var det Dekor Design som sto for.

Dekor Design er også fast innslag på Fiskarbondens Marknad, et marked som også vil bli videreført i år, med et påskemarked og et høstmarked.

Bedre besøk

Enkelte aktører på Julemarkedet delte bod med andre. Omsetningen økte med nesten 50 prosent i snitt per bod og dagsomsetningen økte med nesten 70 prosent.

– Alt i alt et mye bedre år enn 2014, oppsummerer Turøy.

– Nissefesten ga en knallåpning. Underholdningsinnslagene trakk en del folk, været var generelt bedre og musikken over høyttalerne bidro til å skape stemning, legger hun til.

Les også

Meny