Bedriftene mangler kunnskap

edit today

Det viser en kartlegging som Gode Sirklar har gjort gjennom programmet ”Bølgjekraft”. Undersøkelsen viste at det er lite kunnskap om hvilke tilskuddsordninger som finnes, og at svært mange bedriftsledere opplever støtteapparatet som byråkratisk. Dette er noe Gode Sirklar ønsker å gjøre noe med. – Det å gjøre virkemiddelapparatet mer kjent, for eksempel ved hjelp av kurs i søknadsskriving, kan være aktuelt for oss å jobbe videre med, sier Frede Thorsheim.

Stor kartlegging

”Bølgjekrefter” ble satt i gang av Gode Sirklar i mai 2009. Formålet var å finne virkningene av finanskrisen lokalt, og utrede hvilke mulige tiltak det kunne være behov for i regionen vår. – Vi ønsket å finne ut hva Gode Sirklar kunne bidra med, sier Thorsheim. I samarbeid med Høgskolen i Bergen, er det gjennomført blant annet dybdeintervjuer med 15 bedrifter. Arbeidet viser at finanskrisen medførte permitteringer innenfor bygg/anleggsbransjen, mens petroleumsrettet industri i stor grad klarte å unngå dette. – Færre oppdrag og mindre aktivitet førte til roligere tider for de ansatte. Noen få bedrifter benyttet anledningen til å øke kompetansen i bedriften, ved hjelp av BIO-midler (Bedriftsintern Opplæring) fra Nav, sier Thorsheim.

Etablerer konferanseforum

Erfaringsutvekslingen gjennom konferansene og seminarene som Gode Sirklar fikk i gang på Liaskjæret under finanskrisen har gitt mersmak, og et konferanseforum er nå under utvikling. Gode Sirklar ønsker også å fortsette arbeidet med å bygge opp kompetanse i regionen, gjennom Høgskolen på Straume, masterstudiet og teknologilinjen, som er et undervisningsprosjekt som Gode Sirklar står bak. Dette for å sikre rekruttering, da det er stor mangel på ingeniører i subsea-industrien.  

Les også

Meny