Disse fikk penger i fjor – din tur i år?

edit today

Et rekordbeløp ble fordelt på gode inntektsskapende tiltak i 2012. I november 2013 skal friske midler fordeles. Kanskje er det nettopp din bedrift eller ditt prosjekt som får støtte denne gangen? Fristen for å søke er fredag 11. oktober. Midlene skal gå til regional næringsutvikling, til bedrifter som er etablert eller er under etablering i Fjell, Sund og Øygarden, eller prosjekter som er relatert til regionen. I bedømmelsen blir det lagt vekt på at tiltakene bidrar til effekter som økt nyskaping, miljøforbedringer, nye produksjonsmetoder, kostnadsbesparelser, nye arbeidsplasser, samspill mellom skole og næringsliv, eksport og internasjonalisering eller profilering av regionen.

Reddet Fiskarbondens Marknad

Sotra Sportsklubb, Max Resultat, MaTilla, CoreAll, Sotra Kystby Infosenter og Fiskarbondens Marknad fikk til sammen 275.000 kroner fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i 2012. Et beløp på 50.000 kroner til Fiskarbondens Marknad sikret videreføring av tiltaket, som bidrar til profilering og salg for lokale mat- og håndverksprodusenter på jevnlige markeder i Sartor Storsenter. – Vi er utrolig happy! Disse midlene er avgjørende for Fiskarbondens Marknad sin fremtid, sa prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret, som startet Fiskarbondens Marknad. Det er nå et eget samvirke. Neste marked er lørdag 21. september, og det populære julemarkedet går av stabelen 30. november.

Revolusjonerende oppfinnelse

Nystartede CoreAll mottok fondsmidler til realisering av den patenterte oppfinnelsen Intelligent Coring System, som vil kunne  effektivisere letingen og øke utvinningsgraden av olje. – Vi er nettopp ferdig med en detaljert konseptstudie på vår patenterte teknologi for kjerneboring. Foruten støtte av VNR fikk vi også støtte av Innovasjon Norge, Forskningsrådet (Petromaks program) og Lundin Petroleum. Konseptstudiet er gjennomført sammen med et tysk firma med ekspertise innen konvensjonell kjerneboring, sier gründer Per Erik Berger til VNR.no. Han har 27 år bak seg i petroleumsindustrien. – Det arbeides nå med planer for utvikling og testing av prototype, dette arbeidet håper vi kommer i gang fra nyttår. Vi ser for oss et program som går over flere år med teknologiutvikling og uttesting frem mot en kommersiell tjeneste, sier Berger. Klikk her for å se hvem som fikk midler fra SPV/VNR-fondet i 2012 Klikk her for å se fullstendig liste over mottakere av midler fra SPV/VNR-fondet

Les også

Meny