Enkle tips for å kapre flere hoder

edit today

– Det er kamp om hodene i «annerledeslandet», kommenterer markedskoordinator Helge Misje i Nav. Mens stram økonomi rammer arbeidsmarkedet i andre europeiske land, er det lite som vitner om dette i Norge. Tvert imot. Bare i Spania er ledigheten blant ungdom oppe i 50 prosent, opplyser Misje. Kun 2,6 prosent av den totale arbeidsstokken i Norge er arbeidsledige. I vår region er tallet på arbeidsledige 2,2 prosent. Det er velkjent at svært mange bedrifter innenfor ulike bransjer, spesielt innenfor oljenæringen, sliter med å skaffe seg nok arbeidskraft. – Vi blir kontaktet av bedrifter som ber oss om hjelp og det overrasker oss at svært mange ikke kjenner til norges desidert største stillingsdatabase – nav.no, sier Misje.

Pop blant bemanningsbyråer

I motsetning til for eksempel finn.no, er det gratis å registrere seg for arbeidsgivere på nav.no. Her blir 150.000 CV-er åpnet månedlig av arbeidsgivere på jakt etter den rette kompetansen. Bemanningsbyråer besetter 300-400 rekrutteringsoppdrag via nav.no hver måned, ifølge Misje. – Her finner du for eksempel mange jobbskiftere som registrerer CV-ene sine, studenter og ungdommer som er på jakt etter sommerjobber, sier Misje og legger til: – Bare ikke legg inn for mange krav – jo flere krav du fører opp ved registrering av stillingsannonsen, dess mer begrenset utvalg vil du få opp når du søker etter aktuelle kandidater, råder han.

Større krav til utdanning

Det er en tydelig trend at arbeidsgivere krever mer utdanning enn tidligere, forteller Misje. – Arbeidsgivere stiller utdanningskrav til de aller fleste. Ungdom i alderen 20-24 år uten utdanning er de vanskeligste å sysselsette, dette er en prioritert gruppe for oss. Utfordringen er at de er blitt så gamle at opptakskravene ved utdanningsinstitusjonene er høyere for dem. De havner i en annen kø enn dem som følger utdanningsløpet uten for mange «friår», og mange har dermed ikke gode nok karakterer til å komme inn på den utdanningen som passer for dem. Arbeidsmulighetene er dermed begrenset på grunn av manglende utdanning.

Kloke hoder fra utlandet

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge vil trenge over 220.000 nye arbeidstakere i 2014, og at flertallet vil komme fra utlandet. – Å rekruttere fra utlandet er enklere enn mange tror, sier Misje. Nav tilbyr bistand til å rekruttere fra Europa gjennom NAV EURES Hordaland. Hvis arbeidstakerne skal jobbe kortere enn tre måneder og kommer fra et EØS-land kan de begynne å jobbe med en gang. De som skal arbeide utover tre måneder, må oppsøke politiet, fremvise legitimasjon og få tildelt et såkalt registreringsbevis – dette kan ordnes på få dager. Så lenge arbeidstakeren er i jobb er registreringskortet gyldig på ubestemt tid. – Sykefraværstiltak er det mest effektive «rekrutteringstiltaket» du kan investere i. Vi har dessuten virkemidler til bedrifter som velger å benytte seg av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, samt tilretteleggingstilskudd til IA-bedrifter, påpeker Helge Misje.

Les også

Meny