Januartreffet: Christian James-Olsen, Wikborg Rein. Foto: vnr.no

– Et betydelig problem for bedriftene

edit today

– Betalingsmislighold er et betydelig problem, og forsinket oppgjør er mer en regel enn et unntak for norske bedrifter. Det sa Christian James-Olsen i Wikborg Rein, på Januartreffet til Vest Næringsråd denne uken. Deltakerne fikk tips fra Norges største advokatfirma til hvordan de bør håndtere tilfeller der kunden ikke vil betale.

Legg arbeid i kontrakten

– Vi har veldig mange saker som er knyttet mot betalingsmislighold. Uten en god kontrakt har man et dårlig utgangspunkt, spesielt i utlandet, la han til. Næringslivet taper trolig store summer på betalingsmislighold, men det finnes ingen offentlig tilgjengelig statistikk på dette. Å få kunden til å stille betalingsgaranti ved kontraktsinngåelse, vil gi bedriften sikkerhet. Men dette kan være vanskelig å få kunden med på. – Mange vegrer seg for å kreve betalingsgaranti fordi de frykter at det vil bli oppfattet som mistillit, sa James-Olsen.

Følg med!

– Tett oppfølging og god dialog med kunden skaper et bedre utgangspunkt og er viktig for å minimere tapet. Det er også viktig at den manglende betalingen oppdages tidlig; at betaling ikke kommer i tide er aldri et godt tegn, la han til. Forsinkelsesrenter kan ha en oppdragende effekt på kundene, altfor få benytter seg av denne muligheten, mener han. Det kan også være nødvendig å true med tiltak, og gjennomføre sanksjoner. – I verste fall: legg ned arbeidet. Men varsle kunden først, rådet James-Olsen.    

Les også

Meny