Finn ledige næringstomter

edit today

Ledige næringsarealer og kontorbygg enten for salg eller utleie, er helt nødvendig for vekst og utvikling i næringslivet. Dette gjelder både for eksisterende bedrifter som ønsker å ekspandere og for nye virksomheter som ønsker å etablere seg i vår region.

Nå er tilbudene digitalisert og finnes på www.arealguiden.no.

Kobler kjøper og selger

– Business Region Bergen har lenge jobbet med å få oversikt over ledige næringsareal i hele Bergensregionen, og med å bidra til at nabokommuner tenker felles om videre utvikling av næringsareal i sin region.

Arealene i Arealguiden.no er lenket opp mot kommunenes reguleringsplaner for det enkelte området.

– Greater Stavanger startet utviklingen av Arealguiden. Sammen med Haugalandet Vekst og Listerregionen har vi vært med å videreutvikle portalen. Vi håper dette er et godt verktøy for bedrifter som trenger arealer i vår region, og et sted eiendomsaktørene får presentert sitt areal på en god måte, sier Vidar Totland i Business Region Bergen. Han har særlig vært sentral i arbeidet med å knytte arealene opp mot gjeldende kommunale reguleringsplaner for hvert område.

Vil komme i kontakt med flere

– Vi har hatt svært god hjelp av Nordhordlandskart for å få på plass tilretteleggingen og mulighetene for å knytte disse ulike plattformene sammen. Dette skiller jo også vårt tilbud fra mange av de andre liknende tjenestene som er på nett i dag, påpeker Totland.

I forbindelse med henvendelser fra utenlandske selskap som er på arealjakt i vår region, har Business Region Bergen alt hatt god nytte av Arealguiden.

– Vi har på langt nær nok eiendomsaktører. Vi ønsker å lenke til flere tilbydere som faktisk kan selge eller leie ut lokaler og areal. Næringsarealportalen skal jo koble en kjøper og en selger. Det er hele vitsen, sier Totland.

I løpet av det neste halvåret vil det komme på plass en engelsk versjon også.

Les også

Meny