Grethe Bjorøy i opplæringskontoret L2L er svært fornøyd med den nye avtalen.

Guider nye lærlinger mot havbunnen

edit today

Etter at den nye avtalen nylig ble inngått med FMC og Aker, vil Grethe Bjorøy ha ansvaret for et sted mellom 100 og 110 lærlinger ved utgangen av 2012. Hun er daglig leder for opplæringskontoret Live2Learn (L2L) for Sotra og Øygarden. Hennes oppgave er blant annet å serve medlemsbedriftene med lærlinger. De fleste er også medlem i VNR. – Havbunnsinstallatørfaget er et helt nytt område for oss, så dette er spennende, sier hun til vnr.no. Fra før leverer L2L lærlinger til ROV – fjernstyrte undervannsoperasjoner, som også er et offshorerelatert fag. Fagarbeidere er en knapphet innenfor de fleste næringer i disse dager. Lærlingplasser er avgjørende for at elevene skal få fagbrev. Dessverre er det for få lærlingplasser i forhold til lærlinger. Derfor er den nye avtalen svært viktig.

Gode karakterer

Kampen om lærlingplassene tilspisser seg stadig. – Det er stor etterspørsel etter lærlingplasser og karaktersnittet til lærlingene har aldri tidligere vært så høyt. Vi gjør det vi kan for å få flest mulig lærlinger ut i arbeid, men noen blir sittende igjen uten lærlingplass, sier Bjorøy. Hun legger til at det hender fortvilte foreldre ringer L2L og trygler om at barnet deres må få lærlingplass. – Situasjonen oppleves svært fortvilende både for dem og for oss. Mange er skeptiske til å ta til takke med andre- eller tredjevalget, men det er viktig å huske på at dette ikke er et valg som er avgjørende for resten av livet. Man kan ta et fagbrev nummer to senere, foreslår hun. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at flere og flere elever velger å ta allmennfaglig påbygging og videreutdanne seg etter å ha fått et fagbrev.

Trenger flere lærlingplasser

L2L rekrutterer stadig flere medlemsbedrifter som velger å benytte seg av dem for å skaffe lærlinger, men Bjorøy skulle gjerne hatt enda flere i sitt medlemsregister. – Mange er bekymret for om de klarer å følge opp læreplanen, men vi kan ordne det slik at lærlingene får opplæring i det som han eller hun trenger ved å fordele læretiden på flere ulike bedrifter, forsikrer Grethe Bjorøy. Les også: Over hundre lærlinger venter på plass

Les også

Meny