Her er de nye sjefene

edit today

Frank Karlsen i Karlsen og Sønn tar over for Trond W. Nilsen i VNR Verkstedgruppen, som slutter i SOCON og forlater oljenæringen. Nilsen har vært en helt sentral pådriver og bidratt til samarbeid og nytenking i verkstedmiljøet.

Les også: Sammen om et «vindmølleprosjekt»

Karlsen har også vært en sentral person i VNR Verkstedgruppen siden etableringen i 2012. Han ønsker å skape optimisme blant verkstedbedriftene gjennom sin nye rolle som leder for bransjegruppen.

– Vi skal posisjonere oss og markere oss i den nye situasjonen. Det vil bli arbeid for alle når Johan Sverdrup-effekten slår inn for fullt. Folk flest forstår ikke hvor stort dette er og hvilke ringvirkninger det vil gi, sier Karlsen, som selv ikke merker nedgangstidene i sin bedrift.

– Vi er inne på de områdene der det er aktivitet og har allerede fått forespørsler knyttet til Sverdrup, sier Karlsen til vnr.no.

Fra sentersjefen til hotellsjefen

Thomas Skålnes har vært sentral i etableringen og oppbyggingen av VNR Handel og Reiseliv. Etter at Skålnes ble valgt inn som ny styreleder i Vest Næringsråd i mars, overlater Sartorsjefen nå roret i bransjegruppen til Ole Martin Opitz.

Opitz er hotellsjef på Panorama Hotell & Resort på Forland, den største reiselivsaktøren i Sund kommune.

– Jeg har stor respekt for den jobben Skålnes har gjort med å bygge opp bransjegruppen, og interessen for å delta på aktivitetene har vist seg å være større enn mange hadde trodd. Det som har skjedd i denne gruppen så langt har vært veldig positivt og det skal vi videreføre, sier Opitz til vnr.no.

I løpet av det første året gruppen har eksistert, har det vært god oppslutning om samlingene, med rekordoppslutning på Fjell festning, samt på sniktitten før åpningen av Vil Vite og SF Kino Sotra. Opitz lover nye aktiviteter og møteplasser allerede fra høsten, som vil være relevant for medlemmene.

– Vi ønsker å ha samlinger på ulike steder i alle de tre kommunene slik at medlemmene kan bli bedre kjent med hverandres bedrifter, på tvers av næringene. Helt konkret jobber vi med å få til et treff på Kystmuseet i Øygarden, sier han.

Politisk engasjement

– Skålnes har vært opptatt av at medlemskap i VNR Handel og Reiseliv skal ha reell verdi for den enkelte bedrift og det skal fortsatt være sentralt. Vi vil prøve å finne både fellesnevnere og ivareta interessefeltene for begge næringene, sier han og nevner aktualitet, førvisninger, spennende foredragsholdere – og politikk.

– Kommunevalget står for døren og vi vil ha et større fokus på politiske rammebetingelser for handel- og reiselivsbedriftene, legger han til.

VNR Handel og Reiseliv satte skjenkepolitikk på agendaen tidligere i år, en kamp de ikke er ferdige med, påpeker han.

Les også: Til kamp mot ulike skjenkeregler

Les også

Meny