Bak f.v: Thomas Skålnes, Jan-Ove Torsvik, Peter N. Keilen, Beate B. Rabben, Roy-Eddy Lie, Kjell Inge Eide, Peder Torsvik og Linda M. Moen. Foto: vnr.no

Her er det nye VNR-styret

edit today

Styret i Vest Næringsråd ledes av Linda M. Moen, daglig leder i Vex-Gruppen. Thomas Skålnes, direktør i Sartor Storsenter, er valgt som nestleder etter gårsdagens konstituerende styremøte.

Peter N. Keilen i Offshore Media Group rykker opp fra varaplassen til styremedlem.
Andre nye ansikter i VNR-styret er Beate B. Rabben i Sund Auto og Jan-Ove Torsvik i Max Resultat, som begge er valgt inn som varamedlemmer, i tillegg til Roy-Eddy Lie.

VNR-styret har følgende sammensetning frem til årsmøtet i 2014:

  • Styreleder: Linda M. Moen, Vex-Gruppen
  • Nestleder: Thomas Skålnes, Sartor Senterforvaltning
  • Styremedlem: Kjell Inge Eide, Sotra Fiskeindustri
  • Styremedlem: Peder Torsvik, Torsvik Elektro
  • Styremedlem: Peter N. Keilen, Offshore Media Group
  • Varamedlem: Roy-Eddy Lie, Liegruppen (vara)
  • Varamedlem: Beate B. Rabben, Sund Auto (vara)
  • Varamedlem: Jan-Ove Torsvik, Max Resultat (vara)

Les også

Meny