Nina G. Sandnes, Kluge Advokatfirma. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

Her er fellene sjefer ofte går i

edit today

Altfor mange arbeidsgivere gir fra seg styringsretten til de ansatte, og sitter i saksen når bedriften må omorganisere eller bemanne ned. Arbeidsgivers styringsrett var ett av temaene som engasjerte et 50-talls deltakere på VNRs frokostmøte torsdag. Fagseminaret ble arrangert i samarbeid med Kluge Advokatfirma og PwC i Forum K2 på CCB, og temaet var brytningstider i olje- og offshorenæringen.

Fra supervekst til kostnadskutt

De siste årene har det pågått en storstilt rekruttering til bedriftene i Sotra-regionen. Nå er det fokus på kostnadskutt og effektivisering i «oljen». Hvor stor mulighet arbeidsgiver har til å beordre medarbeiderne til for eksempel andre oppgaver, avhenger blant annet av hvordan arbeidsavtalen og stillingsinstruksen er utformet. Ved inngåelse av arbeidsavtaler gir mange arbeidsgivere fra seg mer styringsrett enn nødvendig, fordi de ikke har et bevisst forhold til sin styringsrett, og hvilke begrensninger arbeidsavtalen kan sette. Eksempler er arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og vilkår. Fleksibiliteten kan enkelt sikres ved forbehold. – En arbeidsplass og arbeidsgivers behov er i stadig endring. Dersom arbeidsgiver ikke er bevisst på hvordan de individuelle arbeidsavtalene, tariffavtaler, egne reglement osv. setter begrensninger for styringsretten, kan dette slå tilbake på arbeidsgiver i en situasjon der det er behov for å omstille seg, sier advokat og partner Nina G. Sandnes i Kluge Advokatfirma DA til vnr.no.

Tenker ikke på morgendagen

Arbeidsmiljøloven stiller en rekke minimumskrav til den skriftlige arbeidsavtalens innhold. En bevisst arbeidsgiver kan likevel sikre at styringsretten ikke innskrenkes mer enn nødvendig, og beholde den fleksibilitet og de muligheter styringsretten gir, påpekte Sandnes. – Mange fyller ut standarkontrakter nærmest i blinde, uten et bevisst forhold til styringsretten. I bedriftene oppstår det mange konflikter på grunn av problemstillinger knyttet til styringsrett, og en stor del av arbeidsdagen min går til å gi råd nettopp i slike saker, sier Sandnes.

«Management by hope»

Alle foredragsholderne vektla kommunikasjon som et avgjørende verktøy for å skape tillit, og ikke minst bevare tilliten i en økonomisk krisesituasjon for en bedrift. Både internt og eksternt. Ryddighet og åpenhet skaper tillit hos bank og revisjonsmyndigheter. Løpende informasjon til de ansatte dreper rykter og skaper tillit til ledelsen. Tette bånd til strategiske kunder og leverandører gir større spillerom når uhellet er ute, påpekte direktør Trond Slethaug i PwC. – Unngå «management by hope», erkjenn problemet med en gang noe skurrer i den økonomiske driften. Sørg for at bedriften har nok cash – det er cash man lever av, ikke bare gode driftsresultater, sa Slethaug.    

Les også

Meny