VilVite-senteret i Sotra Kystby er planlagt etablert i bygningen til høyre for inngangen fra Sotraplassen, i samme etasje som den nye kinoen. Illustrasjon: Arkitekt Rolv Eide/3DPro

Her kan det komme Vil Vite-senter

edit today

– Et Vil Vite-senter vil gjøre byen mer attraktiv, indirekte skape mer handel og samtidig stimulere til økt interesse for realfag og teknologi, noe som vil komme næringslivet til gode, sier direktør Thomas Skålnes i Sartor Storsenter til vnr.no.

Kan stå ferdig i 2015

Sartor Storsenter er i gang med et forprosjekt, der målet er å bygge et vitensenter på 800 kvadratmeter, sentralt plassert ved den nye kinoen i Sotra Kystby. Vitensenteret kan stå ferdig til åpning samtidig med kinoen våren 2015, dersom alt går slik Sartor vil. – Arbeidet er helt i startfasen. Vi håper og tror at det vil kunne la seg realisere, men kommer først til å ta en endelig beslutning når forprosjektet skal være ferdig i juni, sier Skålnes. Han legger til at lønnsomheten ved et slikt tilbud er liten og at man derfor er avhengig av å få med samarbeidspartnere/sponsorer for å finansiere det.

Samarbeid med Bergen

Gjennom forprosjektet ønsker Sartor å få frem et konkret forslag til hvordan vitensenteret skal kunne bli seende ut, hva det skal fylles med og hvor stort besøkspotensialet er. Det gjennomføres i samarbeid med nederlandske Bruns, som har 50-års erfaring med vitensentre over hele verden. Selskapet samarbeider med Northern Light om design-løsningene. – Vi jobber i tett samarbeid med Vil Vite i Bergen, som er veldig positive og som bidrar med kompetanse som er avgjørende for prosjektet. Et eventuelt vitensenter i Sotra Kystby vil bli en avdeling under Vil Vite i Bergen. Det vil gi oss gjensidige markedsføringsgevinster, sier Skålnes.

Lek og lær

Energi vil være et viktig stikkord for aktivitetene, for å speile den næringsaktiviteten som er dominerende i regionen, forteller Skålnes. Han påpeker at geoenergi er et naturlig tema, ettersom det vil bli benyttet geoenergi til oppvarming og nedkjøling i Sotra Kystby. – Kystkultur, fiske, fugleliv og natur vil også være naturlig å integrere i aktivitetene på et vitensenter i denne regionen. Vi ønsker å skape gode historier og morsomme aktiviteter, som samtidig skal være utviklende og lærerike, sier Skålnes. Kostnadsrammen avhenger av hvilke samarbeidspartnere man får med seg, og hvilket ambisjonsnivå man ønsker å legge seg på, legger han til. – Vi tror dette kan være et fint tilskudd til Sotra Kystby og regionen i sin helhet, sier Skålnes.    

Les også

Meny