Pål Stian Samuelsson (t.v) og Oscar Eide i CCB. Foto: VNR.no

Her kommer hurtigbåtkaien

edit today

Planene om en hurtigbåt mellom Bergen og Ågotnes ble presenterte på Januartreffet til VNR. Nå er de siste brikkene i ferd med å falle på plass, og en passasjerbåt kan være i drift ved årsskiftet. Det informerte viseadministrerende direktør Øyvind Langedal om på VNR Verkstedgruppens Industrikafe sist uke.

Prøveperiode

– Nå gjør vi det vi kan for å få de siste detaljene på plass. Vårt overordnede mål er at båten skal settes i drift første del av januar, og at vi kjører en prøveperiode på et halvt års tid for å se hvordan det fungerer, sier forretningsutvikler Oscar Eide i CCB til VNR.no. Sammen med HMS-leder Pål Stian Samuelsson, jobber han med å tilrettelegge for en prøveperiode. – Det blir i første omgang en arbeidsrute for ansatte hos CCB, FMC Technologies og Aker Solutions. Vi har kartlagt at det er stor interesse for et hurtigbåttilbud, og får daglig spørsmål om fremdriften i prosjektet, opplyser Eide og Samuelsson, som ser for seg at tilbudet kan utvides til å omfatte privat-pendlere på sikt.

Fjord1 med på laget

Det er Fjord1 som skal drifte tilbudet. Det vil være to daglige avganger til og fra hurtigbåtkaien, som skal anlegges innerst i Tranevågen. Billettprisene skal være konkurransedyktige med bussbillettene. – Vi har 2000 skipsanløp i året, av sikkerhetshensyn er det viktig at hurtigbåtdriften ikke kommer i konflikt med virksomheten på basen. Det er derfor en del kostnader i forbindelse med anløpspunktene, i tillegg til leie og drift av båten. Vi har også innhentet priser på et venteskur, forteller Samuelsson. – Vi kommer til å søke om midler fra fylkeskommunen, resten må fordeles mellom samarbeidspartnerne, legger han til.

P-hus påbegynnes i år

Et stadig økende antall privatbiler inne på basen gjør logistikken utfordrende for CCB, som lenge har hatt planer om å etablere et parkeringshus mellom Tranevågen og Brannstasjonen. Det krever at store mengder fjellmasse må sprenges og fraktes vekk, og disse sprengingsarbeidene starter nå i 2013. Langedal uttalte på Industrikafeen at kostnadene med selve bygget er store og at det dermed er uvisst når bygget kan stå ferdig.    

Les også

Meny