Konkurrenter med felles ingeniørbedrift

edit today

Behovet for ingeniører og annen teknisk kompetanse er stort i Sotra-regionen. Det viser en undersøkelse som nylig ble gjennomført av VNR og Gode Sirklar. SMB-bedrifter (små og mellomstore bedrifter) blir ofte taperne i kampen om kompetansen. – Vi har mistet en mann i året til FMC, påpekte Trond Wisnes Nilsen i Sotra Contracting på Industrikafeen for Verkstedsgruppen VNR sist uke. – Det lønner seg ikke å «stjele» folk fra gode underleverandører hvis det gjør dem dårligere. Men det gir dem gode ambassadører i FMC, noe som kan være gunstig, svarte manager maintenance Atle Dåvøy i FMC, som var invitert til å dele erfaringer i forhold til bemanningsplanlegging. Tett kontakt med kundene for å kunne forutse bemanningsbehovet var blant rådene hans.

Danner aksjeselskap

Verkstedsgruppen VNR tar nå affære og utreder mulighetene for å danne en ingeniørbedrift, som skal lokaliseres til Ågotnes eller Straume. Tanken er at medlemmene i Verkstedsgruppen VNR blir aksjeeiere, og at det gir dem mulighet til å kjøpe ingeniørtjenester ved behov. Utleie til andre ved ledig kapasitet er en annen fordel. Planene ble presentert for medlemmene på Industrikafeen. – Jeg synes det er en god ide. Da vil vi bevare kompetansen her og utvikle et eget ingeniørmiljø, kommenterte Jarle Vindenes (bildet) i Sotra Gruppen. En ingeniørbedrift som kan utføre oppdrag for eierne både når det gjelder design/modellering og konstruksjon/beregning vil være en attraktiv arbeidsplass mener Wisnes Nilsen, leder for Verkstedsgruppen VNR.

«Feltingeniører»

– Vårt salgsargument er nærheten til produksjonen. Ingeniørene får ta del i hele prosessen – de blir «feltingeniører», påpekte Nilsen. En annen fordel er økt kapasitet og større konkurranseevne. En rekke problemstillinger knyttet til denne typen samarbeid ble drøftet med tilhørerne på Industrikafeen. Man må unngå konkurranse med egne eiere, og gi tilbud på vegne av eierne. Det må også være en prisdifferensiering mellom eierne og andre. En høy etisk standard i forhold til konfidensialitet mellom kundene og eierne ble påpekt som avgjørende. – Det vil være viktig å ha moderate eierandeler for å sikre bred medvirkning, vi er avhengig av tilstrekkelig kapital for å få det til. Markedet ligger og venter på oss, det gjelder å smi mens jernet er varmt, sa Nilsen.

Etablering i september

Neste steg blir å gjennomføre en interessekartlegging. Ambisjonen er å starte en etableringsprosess allerede 1. september og invitere til eierskap. Verkstedsgruppen VNR, tidligere Kompetanseforum Vest, ble etablert som et Gode Sirklar-prosjekt for å styrke konkurranseevnen til SMB-bedrifter knyttet til teknisk og mekanisk industri.  

Les også

Meny