Kysteventyret kan bli «nye Hardanger»

edit today

– La oss ikke snakke om bare disse tre kommunene, la oss heller snakke om 12-15 kommuner. Kysteventyret bør omfatte alt fra Sunnhordland til Gulen, sa reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag under en workshop om reiselivssatsingen for Sotra og Øygarden sin fremtid. Samlingen fant nylig sted i Sotra Arena.

Kyst-opplevelser

Det kom tydelige signaler om at Kysteventyret, som er et reiselivsprosjekt i regi av Gode Sirklar, kan utvikles til et nytt fyrtårn i reiselivet i fylket – med kyst som tema. Kysttemaet er et hittil uutnyttet segment i reiselivet. Modellen som peker seg ut for Kysteventyret er svært kostnadseffektiv, med en tydelig posisjon i en ny organisering av Bergen Reiselivslag. Tett samarbeid med Vest Næringsråd og den nyetablerte bransjegruppen VNR handel og reiseliv blir viktig. Seniorrådgiver for reiseliv i Hordaland fylkeskommune, Marta Rongved Dixon, informerte blant annet om prosessen som pågår med å utarbeide en ny struktur for reiselivet i Hordaland, og Kysteventyrets mulige rolle i denne. En ventet rapport fra konsulentselskapet Kaizen vil danne grunnlag for fylkeskommunens anbefaling. – Større felles slagkraft, vilje til omstilling og langsiktig finansiering er avgjørende for videre utvikling av Kysteventyret, mener hun.

Fokus på produktutvikling

Den erfarne reiselivsrådgiveren pekte på flere momenter for å lykkes med reiseliv, blant annet viktigheten av å skape helårs arbeidsplasser gjennom samarbeid blant de ulike aktørene, samt utnytte bedriftsmarkedet for å strekke sesongen og skape aktivitet på ukedager. Rongved Dixon understreket at hensynet til regionen Sotra og Øygarden i sin helhet må ivaretas. – Det er viktig å ha fokus på produktutvikling, markedsføring og salg. Vi ser at gode produkter ofte er underutviklet, særlig i regioner der en har mye å utvikle, sa hun. Politikerne som var tilstede på samlingen uttrykte behov for en ny orientering om Kysteventyret i politiske organer. Dette er noe Gode Sirklar vil følge opp, for å sikre en bedre forankring av Kysteventyret i politiske miljø. Det opplyser daglig leder Sigmund Kvernes i Gode Sirklar sitt nyhetsbrev.

– Mye å tape

– Det er skapt et godt fundament for Kysteventyret som reiselivsdestinasjon, ikke minst når det gjelder markedsføring. Regionen taper veldig mye dersom dette ikke blir videreført, sier VNR-leder Per C. Aarsand. Vest Næringsråd har vært en aktiv pådriver for reiselivsarbeidet, med tett samarbeid og samlokalisering med Kysteventyret i 2. etasje i Sartorgården (over Meny-butikken).

Les også

Meny