Mittvarsel.no gjør det enklere for enklere for bedriften å motta melding om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Lanserer ny, anonym varslingstjeneste for bedrifter

edit today

8. desember ble den anonyme tjenesteportalen Mittvarsel.no lansert.

− Mange bedrifter vet ikke hvordan man skal håndtere et varsel. Når noen varsler er mange involvert og det er et ukjent terreng. Varslingsrutinene er ofte laget i beste mening, og man har nødvendigvis ikke tenkt på dilemmaene som kan oppstå underveis, forklarer Stig Tuastad, daglig leder i HR Innsikt AS.

Derfor har HR Innsikt AS laget Mittvarsel.no, som er en trygg kanal ansatte kan melde fra gjennom.

− Folk blir redde for å varsle når de ser hvor stort det bli i media. Det som faktisk virker får du selvsagt ikke lese om i media, og det skaper en utrygghet og gir feil inntrykk av varsling, sier Tuastad.

Stig Tuastad er daglig leder i HR Innsikt AS, som står bak Mittvarsel.no.

Stig Tuastad er daglig leder i HR Innsikt AS, som står bak Mittvarsel.no.

Ivaretar alle som er involvert i varslingen

Ofte er det vanskelig å vite hvordan man skal formulere seg i et varsel, og det får man hjelp til via denne tjenesten.

− Mittvarsel.no er en trygg varslingskanal. Når et varsel mottas, blir dette gjennomlest av Mittvarsel.no og hvis det behov for det vil varsler, gjennom den anonyme dialogen, få veiledning slik at varselet blir forsvarlig, sier Tuastad.

Varselet overføres gjennom Mittvarsel.no og videre til en saksbehandler i bedriften, som igjen varsler lederen. Det er alltid øverste ledelse som avslutter saker, uansett størrelse.

− Saksbehandler og leders rolle blir også ivaretatt gjennom systemet. Saksbehandler slipper å vurdere om saken skal stanses på veien eller ikke, og leder er sikker på at ingen saker stopper opp, forteller Tuastad.

Viser at bedriften tar sine ansatte på alvor

Det er viktig for både leder og styret at potensielle saker ikke blir stoppet i systemet av den som mottar et tips fra ansatte eller andre aktører.

− Selv små saker og «ikke -saker» må tas på alvor for å unngå at den saken som faktisk er alvorlig ikke stopper opp på veien, opplyser Tuastad.

Påstander om kritikkverdige forhold som ligger og ulmer kan være problematisk for en bedrift, selv om det kan være snakk om en «ikke -sak».

− Hvis du tar alt på alvor, går kvaliteten opp, påpeker Tuastad.

Tjenesteportalen Mittvarsel.no kan ta imot, veilede og være en forsvarlig varslingskanal for bedriften.

Tjenesteportalen Mittvarsel.no kan ta imot, veilede og være en forsvarlig varslingskanal for bedriften.

Gir varsleren tilbakemelding

Mange som velger å melde fra blir frustrert når de ikke får tilbakemelding, eller kan se synlige resultater av varselet.

− Gjennom Mittvarsel.no kan også anonyme varslere få tilbakemelding. Tilbakemelding om at en sak er blitt tatt på alvor og håndtert kan bidra til å redusere en frustrasjon som potensielt kan eskalere etter at en sak er avsluttet, forteller Tuastad.

Det er umulig å spore opp en varsler som ønsker å være anonym, noe som senker terskelen for å si ifra. Informasjonen blir beskyttet og oppbevart på en måte som hindrer andre tilgang til hele eller deler av informasjonen.

Hvem passer Mittvarsel.no for?

− Dette er en forsikring dersom noe skulle skje. Ting kan se annerledes ut på utsiden enn det gjør på innsiden, sier Tuastad.

Tjenesten er et abonnement som passer til bedrifter som har ti ansatte eller flere.

− Alle bedrifter som har behov skal etter loven ha prosedyrer for å håndtere et varsel og slikt regelverk skal tilfredsstille gitte kvalitetskrav. Dette kvalitetskravet kan være vanskelig å oppnå og det kan vi hjelpe med, forteller Tuastad.

Et nytt lovkrav er under utarbeidelse, som i sterkere grad vil kreve ivaretagelse av varslers rettigheter, og stiller også krav om at alle med 10 eller flere ansatte skal ha en etablert løsning for varslingsmottak.

Et varsel som ikke når frem kan gi virksomheten betydelige omdømmeskader og økonomiske konsekvenser.

− Denne tjenesten ivaretar noe som er sentralt for bedriftene. Jeg tror vi har funnet en nisje som er udekket, sier Tuastad.

 

FAKTA OM MITTVARSEL.NO:

  • Web-basert anonym varsling
  • Mulighet for anonym dialog med varsler
  • Inkludert saksbehandlingssystem
  • Ivareta kravene i Arbeidsmiljøloven
  • Enkel implementering
  • Forslag til rutiner for varsling
  • Forslag til etisk regelverk
  • Rådgivning i forbindelse med varsling

Les også

Meny