Daglig leder i Vest Næringsråd, Rikard Toft Ledang. Foto: Fotograf Trude Brun Wilhelmsen

Leder

edit today
Jeg har gleden av å skrive min første «leder» som ny daglig leder i Vest Næringsråd.

Den første tiden har vært preget av mange inntrykk og travle dager. Sistnevnte var jeg for så vidt forberedt på, men at det skulle komme så mange positive og inspirerende tilbakemeldinger fra eksisterende og nye medlemmer – kom som en svært positiv overraskelse. Det har vært en ære å ta tak i rollen som ny daglig leder i Vest Næringsråd! Overlappingen med avtroppende daglig leder Henning Hauso var kompakt og effektiv, takket være et detaljert program for de 14 dagene vi jobbet sammen – i god HR-ånd. Henning har nå kommet godt i gang i sin nye jobb som HR-direktør i Bergen kommune. Jeg har truffet han i flere sammenhenger, og han hilser alle medlemmene!

Vest Næringsråd er så heldige å ha enda en dyktig og engasjert medarbeider på laget, Silje Ulveseth. Silje er kommunikasjonsansvarlig i Vest Næringsråd og er utdannet journalist. Hun har i tillegg til kommunikasjon endel administrative oppgaver i næringsrådet og ikke minst Gründerparken. Det har vært en fornøyelse å bli kjent med Silje, og det virker nesten som om vi har jobbet sammen lenge og vi utfyller hverandre godt. Silje skriver veldig bra artikler, har en meget god forståelse og erfaring med sosiale medier – noe hun også ønsker å tilby ovenfor dere medlemmer.

Styret i samarbeid med daglig leder, og et utvalg medlemmer har gjort en god jobb i vinter, med å utforme ny profil og ny strategi for Vest Næringsråd – tilpasset en ny tid. Vest Næringsråd sin nye visjon er «Vest Næringsråd skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i nye Øygarden kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør».

Jeg ser frem til å forvalte Vest Næringsråd videre i samarbeid med dere medlemmer!

Til slutt:

Velkommen til nye medlemmer og takk for en god mottakelse fra eksisterende medlemmer! Mange møter har det allerede blitt, og flere skal det bli. Inviter oss gjerne på besøk, vi trenger impulser og innspill for å utvikle oss! Det som vekket min interesse for jobben er nettopp dere – og muligheten for å bli invitert på en god frokost eller lunsj i deres virksomhet.

Med vennlig hilsen

Rikard Toft Ledang

Daglig leder, Vest Næringsråd.

Les også

Meny