– Lokalt næringsliv blir ekskludert

edit today

Konkurstallene er på vei ned i Fjell og Sund, men i Øygarden skjer det motsatte, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er ulike oppfatninger om hvorfor. – Naturlig utvikling, dette har med styrken i selskapene å gjøre, sier ordfører Olav Martin Vik til vnr.no. Lokale bedrifter har større utfordringer når det gjelder å tilpasse seg endringer i markedene, kommenterer Gode Sirklar, som har kartlagt 25 bedrifter i et samarbeidsprosjekt som nå gjennomføres. Formålet er å styrke de små og mellomstore bedriftene og gjøre dem mer robuste i forhold til store oppdragsgivere. Kompetanseutvikling blir også sett på som et mulig tiltak.

– Tenker ikke stort nok

– Mange av bedriftene er i for stor grad avhengig av det lokale markedet, sier Sigmund Kvernes, daglig leder i Gode Sirklar. Han fremhever Torsvik Elektro som et eksempel til etterfølgelse for lokale bedrifter – en vekstbedrift som er “på hugget” når det gjelder utvikling. Torsvik Elektro (tidligere Torsvik Elektriske) ble etablert i 1982 og har i dag 35 ansatte. De har oppdrag i hele bergensregionen, samt Sotra og Askøy, men også enkelte andre oppdrag i andre deler av landet, forteller daglig leder Peder Torsvik. Han er tydelig på hvor han mener skoen trykker for det lokale næringslivet. – Kvalitet blir alltid brukt mot oss småbedrifter, men vi har gjort alle nødvendige grep for å innfri kravene til Statoil. Realiteten er at vi ikke har noen sjanse mot mektige leverandører som kan tilby en landsdekkende avtale. Statoil ekskluderer lokalt næringsliv for enkelhets skyld, mener Torsvik. Statoil på sin side fastholder at anskaffelsesprosesser er basert på konkurranse og på prinsippene om åpenhet, ikke-diskriminering og likebehandling av tilbydere.

Krever prekvalifisering

– Naturlig nok er mange avtaler som Statoil inngår av en viss størrelse, men der mindre lokale leverandører ikke kan by alene ser vi ofte at de leverer tilbud sammen for å være konkurransedyktige, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil. Han legger til at mindre leverandører ofte blir underleverandører til den direkte avtalepartneren til Statoil. For å bli konkurransedyktig må alle leverandører prekvalifiseres gjennom en felles kvalifikasjonsordning som heter Achilles, som skal sikre at de tilfredsstiller de krav som er satt innenfor de tjeneste- og vareområdene de leverer.

Les også

Meny