Konserndirektør Unni Steinsmo i SINTEF.

Maner til kamp om «det blå gullet»

edit today

Mulighetene for å drive business i havrommet er enorme. Det kom frem under SINTEF-seminaret i Fjell rådhus 18. november, som samlet 75 deltakare.

Valgte Fjell

Det er første gang SINTEF sitt årlige seminar ble lagt til et annet sted enn Oslo.  Initiativet kom fra Gode Sirklar, og seminaret ble arrangert på oppdrag fra eierkommunene. – Vi ønsker at seminaret skal gi noen innspill på hva vi skal leve av i fremtiden, og gi oss noen perspektiver på regionen med et globalt blikk, sa Fjell-ordfører Eli Årdal Berland (H). «Kan Vestlandet posisjonere seg bedre for å erobre havrommet?» Argumentene for nettopp dette var mange. – Den marine forskningen i Bergen er en godt bevart hemmelighet. La oss gjøre Bergen til Europa sin hovedstad for marin teknologi, sa stortingsrepresentant Henning Warloe (bildet under) fra salen under paneldebatten. – Vi er verdens ledende sjømatnasjon, med eksport til 140 land, påpekte konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. Hun vektla bedre samhandling mellom næringslivet og forskningsmiljøene som forutsetning for å lykkes, og fikk støtte fra de andre foredragsholderne.

Blå fremtid

– Utviklingen går en vei: dypere og dypere. LNG og skipsfart er områder som kommer til å ta av, det blir nærmest kastet penger inn i forskning på disse områdene, sa Jo Stein Moen i Marintek, SINTEF. Hvem som klarer å utnytte mulighetene med ny teknologi, vil tiden vise. Dr. Øyvind Paasche, leder for Bergen Marine Forskningsklynge, snakket om ekstreme organismer som lever i ekstreme miljøer på mer enn 2000 meters dyp, med ekstreme egenskaper. Her kan blant annet fremtidens medisin ligge, og gode muligheter for bedrifter som velger å satse. – Dere har en ubenyttet kyst med en rekke arter som vokser godt. Dere har også kompetansen dere trenger til å utnytte dette, sa forskningssjef Trine Galloway ved avdeling for Marin Ressursteknologi, Fiske og Havbruk i SINTEF. Hun snakket om mulighetene i nye biomarine næringer, blant annet hvilke enorme bruksområder som finnes for tang og tare.

Les også

Meny