Illustrasjon: Høgskolen i Bergen

Mattespill lanseres i mai

edit today

SIM Subsea er et e-læringsverktøy i matematikk, som vil gi elevene en praktisk tilnærming til faget og stimulere til økt interesse for realfag. Samtidig vil de få et innblikk i subsea-faget, noe som kan bidra til økt rekruttering.

Lanseres i mai

Fondsmidler fra VNR bidrar til at SIM Subsea nå utvikles ved Høgskolen i Bergen. Deler av matematikkspillet skal lanseres på en «kick-off» på Vilvite-senteret i Bergen 28. mai i år, hvor pilotskolene vil bli invitert. – Vi har engasjert Rain AS, som er en lokal spillutviklingsbedrift, i prosjektet. Rain skal bidra med spennende scenarioer i utviklingen av hendelsene som skal utspille seg i SIM Subsea. Matematikken er det sentrale, men vi skal samtidig lage det gøy for elevene. I disse dager ferdigstilles manuset, forteller prosjektleder Tone Helene Bergset Røkenes ved Høgskolen i Bergen.

På mobil og nettbrett

Det skal også utvikles nettbrett- og App-løsninger for SIM Subsea. Bedrifter fra subsea-industrien på Ågotnes er partnere i prosjektet, og har en svært delaktig rolle i utviklingen av spillet, de har blant annet vært med på å forme historiene som skal formidles til elevene gjennom spillet. HiB har som mål å bruke SIM Subsea i egen undervisning. Industribedriftene kan bruke spillet når de eksempelvis ansetter nye medarbeidere. – Vi har et tett samarbeid med Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune med tanke på å forberede lærerne i pilotskolene på hvordan spillet skal integreres i undervisningen. Det er viktig at lærerne er motiverte og innforstått med hva det innebærer å delta i piloten, sier Bergset Røkenes. Fakta om SIM Subsea

  • NCE Subsea, Framo Engineering, Aker Subsea, FMC Technologies og Vest Næringsråd bidrar økonomisk i prosjektet SIM Subsea. Prosjektet mottok 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest – VNR-fondet i 2011.
  • Industrien etterlyste et tiltak som kunne bidra til økt rekruttering. NCE Subsea svarte på oppfordringen, og i samarbeid med Mediacircus og VilVite-senteret startet arbeidet med SIM Subsea i 2008. SIM Subsea ble overtatt av Høgskolen i Bergen. Avdeling for ingeniørutdanning så det faglige utbyttet de kunne få gjennom et slikt prosjekt og gikk inn som hovedeier.
  • Foruten industrien er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Business Region Bergen og Universitetet i Bergen ved skolelab tungt inne i forhold til tilrettelegging. Nylig fikk prosjektet også med seg Renatesenteret, som er det nasjonale senter for realfagsrekruttering, med på laget. MediArena, som er klyngefasilitator for mediebedrifter i regionen, er også ny partner i prosjektet.

Les også

Meny