Per Morten Castell fra FMC Technologies benytter seg ofte av det sponsede medlemskapet på treningssenteret. - Jeg begynte å trene da jeg begynte i FMC, sier Castell.

Mer fornøyde med sponset trening

edit today

Sykefraværet i landet skjøt i været under finanskrisen og svineinfluensa-pandemien. Nå er sykefraværet sju prosent lavere, og tilbake på 2008-nivå, viser ferske tall fra nav. Mange bedrifter ser nytteverdien av å investere i bedre helse for de ansatte. – Vi får stadig flere bedrifter på medlemslisten, og nye ordninger med betinget sponsing sikrer bedriftene at de ansatte faktisk benytter seg av tilbudet, sier salgssjef Arne Olsen i Sprek og Blid Straume, Mathopen, Ågotnes, Drotningsvik (og Skogsvåg – åpner 2011).

– Stor trivselsverdi

FMC Technologies er blant bedriftene som blant annet sponser trening for de ansatte. Hver gang en ansatt er på trening hos Sprek og Blid, får han eller hun refundert 50 kroner, men FMC har også gode velferdsordninger. – Vi har ulike aktivitetsgrupper knyttet til blant annet golf, svømming, jakt og fiske, kajakk, og friluft. I tillegg har vi bedriftslag i fotball, samt refusjonsordninger for dagskort i skitrekkene, sier communication manager Andreas Helgesen i FMC. Han vektlegger den sosiale gevinsten av treningen – i tillegg til helseeffekten. – Jo større selskapet er, dess flere kollegaer har man. Kan disse knyttes sammen gjennom en felles interesse, bygges relasjoner i bedriften, og gevinsten er trivsel og et godt arbeidsmiljø. Vi bruker et betydelig beløp årlig på sosiale goder som dette, fordi det skaper lojalitet og stolthet over å tilhøre FMC, sier Helgesen. FMC har 10.500 ansatte, blant dem er 900 tilhørende på Ågotnes. Helgesen har ingen tall å vise til, men vet at subsidiert trening benyttes mye av de ansatte.

Dyrt sykefravær

– Sykefravær koster arbeidsgiver i snitt 2.000 kroner dagen per arbeidstaker. Kan trening redusere sykefraværet med tre dager hos en ansatt, har bedriften spart inn igjen et års medlemskap, påpeker salgssjefen i Sprek og Blid. Betinget sponsing går ut på at bedriften ikke taper penger dersom de ansatte lar være å benytte seg av treningsfordelen. I stedet blir det en inspirasjon til å trene, sier Olsen. – En av ordningene vi har er at bedriften betaler alt, på betingelse av at arbeidstakerne forplikter seg til å gå på trening 10 ganger i måneden. Trener de for eksempel bare fem ganger, betaler de halvparten av kostnaden selv. På den måten presser mange seg selv til å gå på trening, fordi de sparer penger på det, sier Olsen.  

Les også

Meny