Nå stråler solcellekongen

edit today
− Dette er vår største jobb noensinne, sier Nils-Arne Lie, der han står midt mellom 450 solcellepanel.

Det haster for å få montert ferdig og koblet sammen alle panelene. Målet er før jul, og at strøm skal produseres i januar.

Solcellekraft AS, som eies og drives av seriegründer Nils-Arne Lie fra Liaskjæret, nærmer seg ferdig med sin største jobb. Det skjer oppe på taket av det syv år gamle Odontologibygget på Årstad i Bergen.

− Anlegget blir et av de største som finnes på Vestlandet. Det er ingen tvil om at dette blir et signalanlegg for oss. Ved å installere dette anlegget for en helproff oppdragsgiver med de strengeste kravene, får vi testet oss skikkelig på at vi klarer å levere, sier Lie.

Med seg på selve installasjonen har Solcellekraft elektroentreprenøren Petterson & Gjellesvik.

Skal bli klimanøytrale om ti år

Vi går forsiktig rundt på taket som er teppelagt av solcellepanel. Snart skal alt kobles sammen, og begynne å suge energi ned fra lyset og solen. Energi som skal ledes ned til tannlegestolene i bygget. Hvert eneste år vil solcellepanelene produsere rundt 100 000 kilowattimer.

− Dette gjør vi som et steg på veien mot å bli klimanøytrale innen 2030, forteller overingeniør Steinar Sundberg i eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

HAR SETT LYSTET: Overingeniør Steinar Sundberg i eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen sammen med daglig leder Nils-Arne Lie og sivilingeniør Anders Lie i Solcellekraft AS.

Det er eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen som har bestilt installasjonen fra Solcellekraft. Avdelingen forvalter ca. 370 000 m2 bygningsmasse, og er ansvarlig for drift, vedlikehold og utvikling av bygningene.

− Rimelig klimatiltak

Universitetet skal kutte energibruken med 30 prosent og bli klimanøytral. Da må store investeringer, og enorme endringer til. Det nye solcelleanlegget på Odontologibygget skal etter planen skaffe strøm til 12 prosent av forbruket i bygget.

Det sparer miljøet for 22 125 kilo CO2-utslipp i året. Det tilsvarer utslipp fra 15 fossildrevne biler.

− Å installere solcellepanel er et av de rimeligste tiltakene vi gjør, forteller Sundberg.

Går for doblet omsetning neste år

Firmaet Solcellekraft er blitt en ledende leverandør av komplette solcelleanlegg i Norge. I tillegg til innleide montører, er de nå fem ansatte. Fire på hovedkontoret i Bergen, mens én arbeider fra «distriktskontoret» i Oslo.

SATSER PÅ FLERE: Solcellekraft tror det norske markedet vil ta seg kraftig opp i årene framover. I 2020 går de for en dobling av 2019-omsetningen.

Til nå har firmaet levert rundt to hundre komplette solcelleanlegg i Norge. Normalt er anleggene på rundt 40 panel, men varierer fra ti til 350. Men det norske markedet henger voldsomt våre naboer i øst. Mens det i Norge ble levert rundt tusen solcelleanlegg i 2018, ble det i Sverige levert 25 000.

Dette er noe av årsaken til at Nils-Arne Lie har stor tro på at årets omsetning på mellom ti og femten millioner vil doble seg til neste år.

− Planen er vekst, og vi ser for oss en dobling til neste år, forteller han.

Les også

Meny