Ni av ti bedrifter er hardt rammet

edit today
Ni av ti bedrifter i Vest Næringsråd oppgir at koronapandemien medfører store konsekvenser for dem, viser en ny undersøkelse. Om situasjonen varer i to til tre måneder, vil tilstanden være kritisk for syv av ti bedrifter.

– I forrige undersøkelse var det ingen som hadde kommet til oppsigelser. Nå er vi der. Fire prosent av bedriftene oppgir at oppsigelser er gjennomført, og ytterligere åtte prosent regner med det vil skje. Det er klart dette er dramatisk, sier daglig leder Rikard Toft Ledang i Vest Næringsråd.

Undersøkelsen er gjennomført av Næringsalliansen i Hordaland og Sogn og Fjordane Næringsråd. Fra Vest Næringsråd har 87 bedrifter svart, og det er de lokale svarene vi oppsummerer her.

Hver fjerde i fare for konkurs

Mer enn halvparten av bedriftene i undersøkelsen har allerede gjennomført permitteringer av ansatte. Ytterligere 26 prosent regner med å måtte gjøre det.

Hver fjerde bedrift står i fare for konkurs om situasjonen vedvarer over tid. Fire prosent oppgir at de allerede står i fare for konkurs.

– Nå snakker vi langtidseffekter. Det at noen går konkurs, vil vises på arbeidsledighets-statistikken også etter at krisen er over. Dette understøtter viktigheten av innovasjon og gründersatsing i regionen fremover, sier Ledang.

2/3 trenger flere tiltak

To av tre bedrifter svarer at det vil være behov for flere koronatiltak fra det offentlige i tiden som kommer. Øygarden kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide førsteutkastet til en lokal krisepakke.

– Svarene i undersøkelsen, og kommentarene hver enkelt bedrift har lagt inn som forslag til tiltak, gjør at vi har et godt grunnlag å vise til kommunen når en lokal tiltakspakke skal vedtas. Det er for eksempel interessant å merke seg at bedriftene svarer at «flere saksbehandlere på plan- og byggesaker» har stor betydning, som lokalt tiltak. Det tar jeg med meg inn i arbeidsgruppen, sier Rikard Toft Ledang.

Fakta om undersøkelsen:

Web-undersøkelse gjennomført 3.-6.april 2020.

87 respondenter i Vest Næringsråd.

Les også

Meny