Dokken vil utover høsten gjennomgå et omfattende vedlikeholdsprogram for tekniske installasjoner. I løpet av onsdag kveld skal Dokken slepes ut til Ågotnes. Foto: Sveinung Vethe.

Nye arbeidsplasser for leverandørindustrien

edit today

Tirsdag 15. august ble det kjent at CCB kjøper «Dokken» fra Marin Eiendomsutvikling på Laksevåg. Flytedokken er 105 år gammel, og har vært i Bergen siden 1994. I løpet av de kommende månedene vil CCB pusse den opp, slik at selskapet kan bruke den til vedlikehold av skip og fartøy på Ågotnes.

− CCB har allerede en velfungerende prosjektorganisasjon knyttet til vedlikehold og for oss er det en naturlig utvidelse av det tjenestetilbudet vi har på Ågotnes, sier Sveinung Vethe, prosjektsjef i CCB, Yard Services, til VNR.

CCB har vært gjennom en krevende omstilling de siste årene, og har hatt et stort behov for å utvikle nye satsingsområder.

− Tilbakemeldingene på nyheten har vært utelukkende positive. Det har vært noen hektiske timer, avslører Vethe.

Nå holder de på å forberede flyttingen av «Dokken», som skal slepes ut til Ågotnes i løpet av onsdag kveld. Det forventes at «Dokken» skal være klar for bruk i løpet av første kvartal 2018.

Stor betydning for leverandørindustrien

I løpet av 2018 håper CCB å kunne starte opp med vedlikeholdstjenester i stor skala rettet mot skip og fartøy langs hele kysten på norsk sokkel.

− Med dette opprettholdes tilbudet i regionen og ikke minst kan vi gjøre bruk av allerede tilgjengelig kompetanse, sier administrerende direktør i CCB, Kurt R. Andreassen, i en pressemelding.

«Dokken» vil gi nye muligheter for leverandørindustrien.

− Det gjelder ikke bare på Ågotnes, men hele leverandørindustrien i Bergen, spesielt mot marinnæring. Det vil øket behovet for flere medarbeidere, og det største potensialet for nye arbeidsplasser ligger åpenbart i leverandørtjenester, som er der arbeidet utføres og hvor verdiskapningen er. Vår prosjektledelse vil også bli styrket som følge av dette, sier Vethe.

Ordfører i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, gleder seg over at «Dokken» kommer i drift på Ågotnes.

− Dette er kjempespennende. Dette vi gi ny aktivitet, og dette er noe vi trenger når arbeidsledigheten er høy i regionen. Det betyr mye for regionen at det kommer nye industriarbeidsplasser som ikke bare er olje- og gassrelatert, sier ordføreren i en kommentar på Fjell kommunes nettside.

− Dette er en gledens dag for regionen. Er imponert over viljen til å satse og føler at utviklingen er i ferd med å snu for alvor, sier Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd.

Avslører mer på Augusttreffet

Sveinung Vethe vil åpne Augusttreffet tirsdag 29. august, hvor han vil fortelle mer om flytedokken.

− Jeg vil presentere «Dokken» og hva denne satsingen vil bety fremover, og hva slags forventninger CCB har til dette. I tillegg vil jeg også fortelle om tilretteleggingen av Jack-Up riggene, avslører Vethe.

Les også

Meny