FLYTTER FRA STRAUME: Oceaneering er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsaklig til olje- og gassindustrien. I løpet av høsten flytter selskapet fra Smålonane til Sandslimarka.

Oceaneering flytter fra Straume til Sandsli

edit today

− Det stemmer at vi kommer til å flytte på oss i løpet av månedsskiftet august-september. Det har vært en del omstillinger i nedgangstiden, som blant annet gjorde at verkstedsanlegget vårt ble flyttet til Stavanger, forklarer Carsten Andersen, plassjef og operasjonsleder for Oceaneering Asset Integrity AS.

Oceaneering har også et mekanisk verksted på Mongstad.

− På grunn av disse satellittkontorene og det mekaniske miljøet på Mongstad, ville det ikke lenger være bruk som det 2000 kvadratmeter store verkstedsanlegget vårt på Straume. Det endret behovet for hva slags lokasjoner vi trengte, sier Andersen.

Slik blir det nye Sandsli-kontoret

Carsten Andersen, plassjef og operasjons leder for Oceaneering Asset Integrity AS.

Carsten Andersen, plassjef og operasjons leder for Oceaneering Asset Integrity AS.

Det har vært tøffe tider for Oceaneering. I løpet av ett og et halvt år har selskapet kuttet 650 stillinger i Norge, ifølge Sysla.

− Det er totalt 960 ansatte i Oceaneering, og vi har hatt en reduksjon på cirka 30 prosent. Vi har måtte snu på hver stein for å være kostnadseffektive, dermed så vi behov for et rent kontormiljø på Sandsli, forklarer Andersen.

Det nye lokalet er på 3650 kvadratmeter, og er mer tilpasset Oceaneerings fremtidige satsing.

− I februar fikk Oceaneering rammekontrakt med Statoil, så vi ser klart fordeler med å sitte nærmere Statoils driftsorganisasjoner. Det er også positivt å være nærmere Heliport, med tanke på mobiliseringsmøter og å følge opp offshore-driften, forteller Andersen.

Sotra-ansatte frykter rushtrafikken

løpet av 25 år har selskapet på Straume bygget opp et kjempeanlegg på 6900 kvadratmeter. I Oceaneering Asset Integrity AS er det totalt 300 ansatte.

− Flyttingen ble kjent for de ansatte for et par måneder siden. Frykten rundt køproblematikken er jo der, men samtidig har de fleste reaksjonene vært overraskende positive. De ansatte viser forståelse for flyttingen, forteller Andersen.

Bare 100 av 300 ansatte har daglig kontorplass på Straume, og cirka 40 av disse er bosatt på Sotra, mens resten jobber offshore eller er stasjonert ved enten kontoret i Trondheim, Kristiansund, Florø, Mongstad, Ågotnes eller Stavanger.

Andersen påpeker at selskapet sparer flere millioner kroner ved å ha mer tilpassede lokaler.

− Det blir litt rart å flytte, men det er bra for virksomheten å få revitalisert seg. Mye stod tomt etter nedbemanningen, og det blir godt for de ansatte å få nye omgivelser og komme tettere på hverandre igjen, sier Andersen.

Ågotnes – fortsatt en viktig arena

Selv om Oceaneering omorganiseres, vil selskapet beholde NDT og Kran og Løft-avdelingen på Ågotnes.

− Ågotnes vil fortsatt være en viktig arena for oss, og her kommer vi kanskje til øke litt på, avslører Andersen.

Per dags dato er det 15 ansatte som er stasjonert på Ågotnes

Les også

Meny