Gründerparken Vest

Gründerparken Vest ble formelt åpnet 16. mars 2017.

Gründerparken er et samarbeid mellom Øygarden, Gode Sirklar, Sartor Storsenter og Vest Næringsråd.

Ønsker du å leie kontor eller møterom i Gründerparken? Ta kontakt.

Har du spørsmål om Gründerparken Vest?

Rikard Toft Ledang
Daglig leder
T 452 80 869
Send epost

Om Gründerparken Vest:

Vest Næringsråd er prosjektansvarlig med ansvar for daglig drift og administrasjon, mens Gode Sirklar er prosjekteier av Gründerparken Vest.

Målet er at vi skal utvikle et inkubatormiljø og kompetansesenter, som består av etablerte, livskraftige og samfunnsengasjerte næringer. Formålet er å øke innovasjonen for levedyktige bedrifter, som vil kunne gi arbeidsplasser og økte skatteinntekter for den nye storkommunen.

Gründerparken Vest har et tett samarbeid med Nyskapingsparken/BTO i Bergen.

Vest Næringsråd
X