Gründerparken Vest

  • Åpnet 16. mars 2017.
  • Et samarbeid mellom Øygarden kommune og Vest Næringsråd.

Ønsker du å leie kontor eller møterom  eller trenger mer informasjon?

Ta kontakt på tlf.: 452 80 869

Har du spørsmål?

Rikard Toft Ledang
Daglig leder
T 452 80 869
Send epost

Om Gründerparken Vest:

Vest Næringsråd er prosjektleder med ansvar for daglig drift og administrasjon.

Målet er at vi skal utvikle et inkubatormiljø og kompetansesenter, som består av etablerte, livskraftige og samfunnsengasjerte næringer. Formålet er å øke innovasjonen for levedyktige bedrifter, som vil kunne gi arbeidsplasser og økte skatteinntekter for kommunen.

Gründerparken Vest har et tett samarbeid med Nyskapingsparken/BTO i Bergen.

Vest Næringsråd
X