Gründerparken Vest

Vest Næringsråd er prosjektleder med ansvar for daglig drift og administrasjon.

Målet er at vi skal utvikle et inkubatormiljø og kompetansesenter, som består av etablerte, livskraftige og samfunnsengasjerte næringer. Formålet er å øke innovasjonen for levedyktige bedrifter, som vil kunne gi arbeidsplasser og økte skatteinntekter for kommunen.

Gründerparken Vest har et tett samarbeid med Nyskapingsparken/BTO i Bergen.

Meny