OPTIMISTISK: Fiskeriminister Per Sandberg.

Optimistisk fiskeriminister på Havrom 2017

edit today

− Fallet i oljeprisen har tvunget oss til å omstille oss til en økonomi som er mindre avhengig av olje. At fiskeri og oppdrett får en stadig viktigere posisjon, er det liten tvil om, sa Sandberg.

Sjømatnæringen har styrket sin posisjon som en av Norges viktigste eksportnæringer de siste årene. I 2016 eksporterte Norge sjømat for over 91,6 milliarder kroner, og fiskeriministeren håper at vi vil passere 100 milliarder i 2017.

− Det er et stort uutnyttet potensiale her. Vi er helt avhengig av å utvikle ny teknologi dersom næringen skal kunne drive oppdrett på andre måter og i andre områder enn  i dag. Forskning og innovasjon er helt avgjørende, påpekte Sandberg.

>>Se alle presentasjonene fra Havrom 2017 her<<

PER SANDBERG: - Eksport av teknologi og kompetanse kan også bli en vel så viktig eksport av sjømat. Dette er kjempemuligheter for dere, sa fiskeriministeren.

PER SANDBERG: – Eksport av teknologi og kompetanse kan også bli en vel så viktig eksport av sjømat. Dette er kjempemuligheter for dere, sa fiskeriministeren.

Går til kamp mot lakselusa

Lakselusa er fortsatt et stort problem i næringen, og det er helt nødvendig å gjøre noe med dette, påpekte fiskeriministeren:

− Lakselusa plager meg dag ut og dag inn!

Fra 1. oktober blir det innført 13 produksjonsområder langs kysten. Veksten skal styres gjennom en handlingsregel som er basert på miljøindikatorer, og i første omgang handler det om den påvirkningen lakselus har på villfisk.

− De som får grønt lys, kan få vekst. De med gult og rødt lys står på stedet hvil til neste evaluering i 2019, forklarte Sandberg.

− Neste generasjon blir havbønder

Regjeringen ønsker å legge til rette for at næringen skal kunne utvikle og ta i bruk ny teknologi. Ordningen går ut på at bedrifter kan produsere laks eller ørret i den perioden de utvikler sitt konsept, uten å betale vederlag.

− Så langt har det kommet inn 53 søknader om utviklingstillatelser, og vi ser at mange tar i bruk kunnskap og teknologi fra de andre havnæringene, som maritim og olje og gass, sa Sandberg.

I februar la regjeringen frem en havstrategi, hvor de vil øke mulighetene for bærekraftig vekst, skape flere arbeidsplasser og utnytte potensialet i havet.

− Til nå har vi stort sett brukt havet som jegere. Jeg tror neste generasjon kommer til å bli havbønder som bruker havet til åker, men det vil kreve at aktørene i hele verdikjeden samarbeider, påpekte Sandberg.

TOM GEORG INDREVIK: Styreleder i Gode Sirkler, ønsket velkommen.

Gode Sirklar + NCE Seafood

Havrom 2017 ble arrangert av Gode Sirklar og Vest Næringsråd (VNR), i samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden. Målet med konferansen var å komme i gang med nye konkrete tiltak i regionen, slik at sjømatnæringen kan vokse.

Under konferansen kunne Tom Georg Indrevik, styreleder i Gode Sirklar, avsløre en gladnyhet: Gode Sirklar er godkjent som nytt medlem/partner i NCE seafood. Klyngen er anerkjent som en av verdens mest komplette næringsklynger og kunnskapshuber i sjømatnæringen.

− Det er viktig for vår region å være en del av dette. Vi må utnytte de naturgitte fordelene vi har her ute – vi er omgitt av hav og trenger å øke ytterligere produksjon, sa Indrevik.

NCE-klyngen består av 70 partnere, som totalt representerer 150 små og mellomstore bedrifter. Klyngen spiller en ledende rolle i en bærekraftig utvikling av næringen, gjennom betydelige investeringer i forskning, utvikling og innovasjon.

Se flere bilder fra Havrom2017

Øyvind Blom, dagleg leder i Blom Fiskeoppdrett AS, orienterte om Blom Biometis, en teknologi som muliggjør oppsamling av oppdrettsslam. Målet vårt er å skape arbeidsplasser i den nye storkommunen.

Øyvind Blom, dagleg leder i Blom Fiskeoppdrett AS, orienterte om Blom Biometis, en teknologi som muliggjør oppsamling av oppdrettsslam. Målet vårt er å skape arbeidsplasser i den nye storkommunen.

Inge Forseth, COO i AKVA Group, fortalte om hvilke teknologiske muligheter og behov sjømatnæringen har.

Inge Forseth, COO i AKVA Group, fortalte om hvilke teknologiske muligheter og behov sjømatnæringen har.

Inger Margrethe Graves er Ocean and Coastal Business Developer i Xylem Analytics/Aanderaa. Firmaet utvikler, produserer, markedsfører og selger instrumenter som måler saltholdighet, oksygen, trykk og havstrømpunktmåling.

Inger Margrethe Graves er Ocean and Coastal Business Developer i Xylem Analytics/Aanderaa. Firmaet utvikler, produserer, markedsfører og selger instrumenter som måler saltholdighet, oksygen, trykk og havstrømpunktmåling.

Dette instrumentet måler saltholdighet.

Dette instrumentet måler saltholdighet.

Fullsatt sal på Bakscenen.

Fullsatt sal på Bakscenen.

- Det er bare begynnelsen vi ser nå. Ikke tenk båser, andre næringer kan absolutt bidra, fortalte Atle Dåvøy. Selv kom han fra FMC, men jobber nå for Blom Fiskeoppdrett.

– Det er bare begynnelsen vi ser nå. Ikke tenk båser, andre næringer kan absolutt bidra, fortalte Atle Dåvøy. Selv kom han fra FMC, men jobber nå for Blom Fiskeoppdrett.

Leif Magne Sunde, forskningsleder i SINTEF Ocean, (i midten)  fortalte at nye «teknologiområder» er under stadig utvikling og diversifisering vil gi nye muligheter til å ta unike posisjoner innen havbruksteknologi.

IKKE BARE FISK I SJØEN: Runar Trellevik fra Tekslo Seafood satser på tang og tare og mener det er en næring som har potensiale for å vokse seg stort i Norge .

IKKE BARE FISK I SJØEN: Runar Trellevik fra Tekslo Seafood satser på tang og tare, og mener det er en næring som har potensiale for å vokse seg stort i Norge .

Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett AS og Nils Kåre Skoge, varaordfører i Sund.

Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett AS og Nils Kåre Skoge, varaordfører i Sund.

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og Tanja Hoel, administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster-

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og Tanja Hoel, administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster.

Frank Karlsen og Asbjørn Grini fra Sotra Industrial Group.

Frank Karlsen og Asbjørn Grini fra Sotra Industrial Group.

Owe Hagesæther, adm.dir i GCE Subsea og Sigmund Kvernes, daglig leder i Gode Sirklar.

Owe Hagesæther, adm.dir i GCE Subsea og Sigmund Kvernes, daglig leder i Gode Sirklar.

Helge Misje og Per C. Aarsand.

Helge Misje og Per C. Aarsand.

Til høyre: John Ivar Halvorsen fra DNB.

Til høyre: Gunnar Parmann fra Parma Plast og John Ivar Halvorsen fra DNB.

Til høyre: Gunnar Buvik. Business Development Manager ved GCE Subsea

Til høyre: Gunnar Buvik. Business Development Manager ved GCE Subsea

Atle Dåvøy fra Blom Fiskeoppdrett og Øyvind Risnes fra Bergen Group

Atle Dåvøy fra Blom Fiskeoppdrett og Øyvind Risnes fra Bergen Group

Les også

Meny