Over hundre lærlinger venter på plass

edit today

L2L har over hundre lærlinger på venteliste – og kun halvparten så mange lærlingplasser. – Noen av dem er superelever med fem i snitt og null fravær, sier Grethe Bjorøy. Hun er daglig leder for opplæringskontoret Live2Learn (L2L) for Sotra og Øygarden. Hennes oppgave er blant annet å serve medlemsbedriftene til VNR med lærlinger. Det er ikke alltid en lett oppgave. Lærlingplasser er avgjørende for at elevene skal få fagbrev. Klarer ikke Bjorøy å skaffe dem lærlingplass, vil de kanskje ende opp i frafallsstatistikken, frykter Bjorøy. – Industrimekanikerfaget er svært populært. Vi har 70 søkere innen dette faget, men har kun plasser til ti av dem, sier Bjorøy fortvilet.

Former fremtidige arbeidstakere

Frafall på videregående skole er noe næringslivet lenge har gitt uttrykk for at man vil til livs. Årsaken er ofte umotiverte elever. Alle lærlinger skal ha et tilbud, men finnes det ikke lærlingeplass til dem, vil de kanskje bli plassert på allmennfaglig påbygning. Det passer ikke for alle elever. Bjorøy håper at flere vil gjøre som blant andre Aker Solutions og legge til rette for lærlinger i bedriften. – Vi tar inn mellom 10 og 12 lærlinger hvert år, alle våre lærlinger har fått tilbud om jobb etterpå. Vi får en unik mulighet til å forme ungdommene, de læres opp av våre dyktige fagarbeidere og får den interne detaljkunnskapen. Samtidig stiller det krav til at vi hele tiden må være skjerpet fordi vi er rollemodeller for dem, sier Sigurd Hope (bildet), som er manager for Aker Solutions Training Centre. Han er også styreformann i L2L. Hope ser på det å ta inn lærlinger som et samfunnsansvar, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Aker gir støtte til fagskole etter læretiden. – Å ha et høyt fokus på fagkompetanse er et krav fra kundene våre. De beste teamlederne våre offshore i dag, var de første lærlingene vi hadde, sier Hope.

Fleksible ordninger sikrer god opplæring

Martin Langholmen har vært lærling hos Aker Solutions i halvannet år og skal bli industrimontør. I september er læretiden over og han er et levende bevis på om Aker har lykkes i opplæringen. Følger han statistikken til Aker, består han fagprøven med glans. – Jeg trives veldig godt her, det er et godt arbeidsmiljø og jeg lærer veldig mye. Dagene er spennende fordi vi gjør praktiske ting, og kunnskapen sitter bedre. I tillegg har vi oppgaver og kurs. Det er dessuten mye skjematikk, så det mangler ikke på teori, sier Langholmen, som ønsker å fortsette å jobbe for Aker når han har fått fagbrevet. Aker har også lærlinger innen logistikk, kontor og havbunnsfaget. De vurderer også å opprette lærlingplasser innenfor automasjon, men har for lite aktivitet til å dekke læreplanen alene. – Mange er bekymret for om de klarer å følge opp læreplanen, men vi kan ordne det slik at lærlingene får opplæring i det som han eller hun trenger ved å fordele læretiden på flere ulike bedrifter, forsikrer Grethe Bjorøy (bildet under).

Les også

Meny