Dersom Fylkestinget vedtar innstillingen fra Fylkesutvalet i morgen, reduseres elevtallet på Sotra med 90 plasser. Det er dårlig nytt for næringslivet. Arkivfoto: vnr.no.

Reduserer skoletilbudet på Sotra

edit today

Fylkestinget vedtok tirsdag skolebruksplanen, som innebærer en nedbygging av tilbudet ved Sotra Vidaregåande Skule. – Dette virker svært lite gjennomtenkt. Det er dårlige signaler til næringslivet i Sotra-regionen fra fylkespolitikerne, mener VNR-leder Per C. Aarsand. Sist uke kom nyhetene om storkontrakter til FMC Technologies og Aker Solutions med Statoil, som sikrer høy aktivitet og forutsigbar vekst i Ågotnesområdet i mange år fremover. I en region med stor vekst og byutvikling, går Fylkestinget likevel inn for en reduksjon av skolekapasiteten. – Korttenkt Det er reaksjonen fra Fylkestingsrepresentant og Fjell-ordfører Eli Å. Berland (H). – Det harmonerer ikke med den veksten og utviklingen vi har i regionen. Dette vil jeg ta opp med min gruppe i dag, så får vi se om vi kan finne en bedre løsning som vi eventuelt kan få flertall for. Jeg vil ikke stemme imot dette, med mindre det kommer et bedre forslag, sa Berland til vnr.no før helgen.

Vil kutte 90 plasser

Ifølge den vedtatte skolebruksplanen skal antallet elevplasser på Sotra reduseres med 90. Vest Næringsråd har i sin høringsuttale uttrykt bekymring for den først foreslåtte reduksjonen fra 952 til 902 elevplasser, men ble altså ikke hørt. Skolebruksplanen legger føringer for skolestrukturen i fylket helt frem til 2030. – Dette er dårlig nytt for næringslivet i regionen, sier Aarsand. – I dag er det 600 elever som er bosatt i kommunene vest for Sotrabroen som reiser til andre fylkeskommunale skoler i Hordaland. Vi er redde for at dette vil øke i takt med økende folketall og nedbygging av Sotra Vidargåande Skule, sier tillitsvalgt Bjørn Lie i Utdanningsforbundet Hordaland.

Elektrolinjen reddet

Elektro, Bygg og anlegg og Design og håndverk blir noe redusert, mens Service og samferdsel og Påbygg blir lagt ned. Teknikk og industriell produksjon får økt elevtallet, det samme får helse og oppvekst. Fylkesrådmannen foreslo å øke Studiespesialiseringstilbudet ved Sotra i forhold til dagens tilbud, men i Fylkesutvalet sin innstilling ble det foreslått å øke dette tilbudet ved Fana Gymnas i stedet. Fylkestinget støtter dette. – Vi er glade for å se at Elektrolinjen, som først ble foreslått nedlagt, er beholdt,  påpeker Aarsand.

Samlokalisering på sikt

I høringsuttalen tar Vest Næringsråd til orde for en stor, samlokalisert videregående skole i Straume-området. Dette har verken Fylkesutvalet eller Fylkestinget tatt hensyn til, til tross for at en rekke høringsuttalelser støtter VNRs syn. Avdelingen i Sund blir opprettholdt. Avdelingen på Bildøy skal rehabiliteres og på sikt skal skolen samlokaliseres på Bildøy/Straume.

Les også

Meny