Fiskarbondens Marknad er et ekte reiselivsprodukt av Kysteventyret, som gir lokalmatprodusentene et utsalgssted gjennom regelmessige markedsdager i Sartor Storsenter. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

Samler handel og reiseliv

edit today

– For Rong senter er det viktig å være representert. Vi ønsker å vise hva vi står for, og har forventninger om at dette skal være et forum for samarbeid og kompetanseutveksling. For min del er dette en god mulighet til å bygge nettverk, sier senterleder Jeanett Hetlevik i Rong Senter.

Samler regionen

Styret for den nye gruppen er en mix av representanter fra handel/reiseliv i alle tre kommunene: Sund, Fjell og Øygarden. Det var naturlig å slå sammen handel og reiseliv i en gruppe, med tanke på utviklingen av Sotra Kystby. – Dette er veldig gode nyheter for reiselivsarbeidet i regionen, mener Sigmund Kvernes, daglig leder i Gode Sirklar (kommunenes næringsutviklingsselskap). Kysteventyret er reiselivssatsingen for Fjell, Sund og Øygarden kommuner, som ble satt i gang av Gode Sirklar for noen år siden.

Flettes sammen

– Sotra Kystby vil bli den viktigste reiselivsdestinasjonen i regionen, med Vil Vite-senteret, kinoen og mye, mye mer, sier direktør Thomas Skålnes i Sartor Storsenter, leder for VNR Handel og reiseliv.  Han er opptatt av at både små og store aktører fra handel- og reiseliv i regionen skal ha utbytte av et medlemskap i denne gruppen. Skålnes viser til felles interesser og vilje til å få sterkere oppslutning om urbaniseringen, og større forståelse av at Sotra Kystby vil føre med seg reiseliv. – All byutvikling viser at handel må være sentralt, og så må man bygge på med gode opplevelser. Det er aktivitetene og opplevelsene i byene som trekker folk, uttalte han nylig på en workshop om Kysteventyrets fremtid. Les også: Kysteventyret kan bli «nye Hardanger»

Strategisk satsingsområde

VNR Handel og Reiseliv er den tredje i rekken av bransjegrupper under VNR-paraplyen. Fra før har vi VNR Verkstedgruppen og VNR Maringruppen, som hver har rundt 20 medlemmer. Modellen er den samme for handel- og reiselivsgruppen, det samme er vedtektene. – Bakgrunnen for etableringen av denne gruppen er en målsetning om at regionen skal bli ledende i Norden på byutvikling. Dette er et uttalt mål i VNR sin strategiske næringsplan. Handel er derfor ett av våre satsingsområder, i tillegg til reiseliv, sier VNR-leder Per C. Aarsand. Vest Næringsråd og Gode Sirklar er observatører i de respektive styrene, som selv avgjør hvilket innhold de ønsker å ha på sine bransje-samlinger.

Tungvekter med på laget

Handelsnæringen er blant annet representert med Gjertrud Botnen Aalmo frå Coop Hordaland. Det er en tungvekter i handelsnæringen på Sotra, med totalt rundt 150 ansatte på Straume. Det er Norges eldste samvirkelag og har 20 prosent av totalmarkedet, samt 45 prosent av gjør-det-selv-markedet i Hordaland. På Marstreffet til VNR fikk deltakerne et innblikk i driften av Coop Hordaland.

Les også

Meny