Ingrid Lundamo, Marint Industrinettverk Vest. Foto: vnr.no

Samler marin næring under VNR-paraplyen

edit today

– Vi ønsker å få i gang interessante aktiviteter for medlemmene, sier Ingrid Lundamo i Marine Harvest Norway. Hun leder arbeidsgruppen Marint Industrinettverk Vest, tidligere Sotra Marine Industrinettverk (SMI). De jobber nå med å få fortgang i prosessen med å få etablert bransjegruppen «Maringruppen VNR» under VNRs medlemsparaply.

Tettere på

Et forslag til vedtekter vil bli lagt frem for generalforsamlingen 23. mai. Kriterier for å bli tatt opp i nettverket er at bedriften hører til den marine næringen og er medlem i Vest Næringsråd. SMI ble etablert på tampen av 2009, og har i dag vel 30 medlemsbedrifter fra fiskeri, oppdrett og foredling til restaurant- og kafedrift. Formålet var å ta vare på og utvikle interessene til den marine industrien i regionen. Man ønsker nå å videreutvikle nettverket gjennom VNR.

Lav aktivitet

– Det har vært lav aktivitet det siste året. Nå må vi få det formelle på plass slik at vi kan få opp igjen aktiviteten, sier Lundamo, og legger til at det er ønske om å bringe ulike fagretninger innen marin næring tettere sammen og skape synergier. VNR-leder Per C. Aarsand sier at det vil bli arrangert egne samlinger for bransjegruppen, der det vil bli lagt til rette for nettverksbygging og faglig påfyll så snart det formelle er på plass. Vest Næringsråd har fra før en velfungerende bransjegruppe for teknisk og mekanisk industri i regionen, «Verkstedsgruppen VNR», som har vel 20 medlemmer.

Fakta

  • Gode Sirklar var en pådriver i etableringen og utviklingen av SMI, der formålet har vært å skape en sterk klynge – etter subseamodellen på Ågotnes. Aktiviteten det siste året har vært begrenset.
  • SMI har jobbet aktivt for å utvikle Skaganeset biopark. Sentrale aktører fra havbruksnæringen og fôr- og foredlingsindustrien har stor tro på at en marin biopark med pilottestanlegg på Skaganeset vil kunne ta en internasjonalt ledende posisjon.
  • Business Region Bergen overtok i fjor ansvaret for å videreutvikle den marine klyngen. De har signalisert at en videreføring av planene for Skaganeset biopark avhenger av hvilken rolle Nofima vil ta i Bergensregionen. Nofima på sin side signaliserer at de foreløpig ikke ønsker å gå videre med planene for Skaganeset.

Les også

Meny