Se bilder fra tradisjonsrik VNR-samling

edit today

Torsdag 18. mai hadde Vest Næringsråd en hyggelig middag med spesielt inviterte, ute i havgapet.

− Denne samlingen er en hyggelig tradisjon i VNR, hvor det nye styret møter det gamle styret, forteller Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd.

Det var også gaveoverrekkelse til det avtroppende VNR-styret. Aarsand benyttet anledningen til å takke Jan Tennfjord i Turbuss Vest for sin innsats i VNR.

− Jan Tennfjord er den første mottakeren av den offisielle VNR-skålens, som er laget av glasskunstner Beate Einen, sier Aarsand stolt.

Jan Tennfjord fra Turbuss Vest fikk VNR-skål som takk for innsatsen i Vest Næringsråd.

Jan Tennfjord fra Turbuss Vest fikk VNR-skål som takk for innsatsen i Vest Næringsråd.

Skålnes takket for seg

Det var ikke alle som hadde anledning til å stille på samlingen torsdag 18. mai.

Tidligere styreleder i Vest Næringsråd,Thomas Skålnes, fikk derfor gaven sin ved en senere anledning.

− Thomas Skålnes har vært styreleder i to år, og nestleder i to år. Han har bidratt vesentlig til Vest Næringsråds utvikling, og ikke minst til satsingen på Gründerparken Vest, sier Aarsand.

Skålnes forteller at det har vært interessant å sitte i styret i Vest Næringsråd i fire år, fordi VNR er en viktig organisasjon for næringslivet i regionen.

− Jeg er spesielt tilfreds med at vi i denne perioden har etablert Gründerparken Vest i samarbeid med Fjell kommune og at vi har ansatt ny og meget kompetent daglig leder i VNR. Begge deler er viktige for at VNR skal kunne spille en enda mer sentral rolle i tiden som kommer. Suksesskriteriene fremover er at VNR viderefører alle de sterke sidene ved organisasjonen som daglig leder Per Aarsand har hovedæren for, kombinert med en videre utvikling i tett samarbeid med den nye storkommunen og sentrale aktører innen næringsliv og politikk i hele bergensregionen og nasjonalt. Takk til Per og styrets medlemmer for et meget godt samarbeid, sier Skålnes.

Thomas Skålnes, tidligere styreleder i VNR, fikk et motiv av den kjente Sotra-fotografen Rune Fjæreide, som takk for innsatsen.

Thomas Skålnes, tidligere styreleder i VNR, fikk et motiv av den kjente Sotra-fotografen Rune Fjæreide, som takk for innsatsen.

LES OGSÅ: Se oversikt over VNR-styret her

 

Se flere bilder fra samlingen:

Les også

Meny